Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor personen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken.

Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht.

 • Uw bestaansmiddelen bedragen minder dan een bepaald bedrag. Om uw totale bestaansmiddelen in kaart te brengen, doet men een uitgebreid onderzoek.
 • U hebt de wettelijke pensioensleeftijd bereikt.
 • U bent Belg of bevindt zich in een gelijkgestelde situatie.
 • Uw hoofdverblijfplaats is in België en u verblijft er werkelijk en zonder onderbreking.

Meer informatie over de berekening van uw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder u recht kunt hebben op een IGO, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Procedure

In de meeste gevallen hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen voor uw IGO. Het onderzoek start automatisch als u:

 • een pensioen aanvraagt bij de Federale Pensioendienst en als uw pensioenbedrag lager is dan de basisbedragen
 • al een pensioen krijgt van de Federale Pensioendienst en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

In alle andere gevallen moet u de IGO zelf aanvragen:

 • online, via mypension.be. Als u uw aanvraag ingediend hebt, ontvangt u een bevestiging als u uw mailadres hebt ingegeven. Bij uwe volgend bezoek aan mypension.be vindt u uw aanvraag terug onder ‘Mijn dossier’.
 • via de Pensioenlijn 1765. Bel 1765, kies Nederlands en druk dan 3 en 1.
 • via het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

U ontvangt uw IGO:

 • ten vroegste vanaf de maand volgend op uw wettelijke pensioenleeftijd
 • vanaf de maand volgend op uw aanvraag als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt.

Hebt u geen geboortemaand? Dan ontvangt u uw IGO ten vroegste vanaf 1 augustus van het jaar waarin u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag dat u kunt ontvangen, is afhankelijk van uw financiële middelen en uw gezinssituatie.