Principiële beslissing fusie Wingene-Ruiselede

De gemeenten Ruiselede en Wingene nemen een eerste officiële stap in het fusietraject. Op 19 december werd de intentie om te fuseren bevestigd door beide gemeenteraden. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de uitwerking van een gezamenlijk fusievoorstel, dat uiterlijk eind 2023 aan de gemeenteraden voor hun finale goedkeuring wordt voorgelegd.

De bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen waar onze lokale besturen vandaag voor komen te staan zijn niet gering. Steeds complexere taken en bevoegdheden worden naar het lokale niveau doorgeschoven (digitalisering, klimaatverandering, lokaal gezondheidsbeleid, organisatie van buitenschoolse kinderopvang, maar ook onvoorziene gebeurtenissen zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne). Om zich daarrond te organiseren kondigden de burgemeesters van Wingene en Ruiselede op 25 april 2022 aan een mogelijke fusie te onderzoeken. Vandaag, maandag 19 december, werd de principiële beslissing hiertoe voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden. Beide gemeenteraden bevestigden de intentie om te fuseren. Met de recente bevolkingsraadpleging in Ruiselede in het achterhoofd, benadrukken ze dat voldoende rekening gehouden moet worden met de mening en de bezorgdheden van inwoners van beide gemeenten in het verdere traject.

Greet De Roo, burgemeester van Ruiselede: “Als burgemeesters voelen we al jaren lang aan dat onze individuele bestuurskracht tekort schiet om de steeds groeiende uitdagingen duurzaam aan te kunnen. Met deze beslissing geven we samen met de gemeenteraden het startschot voor de uitwerking van een gezamenlijk fusievoorstel, dat we uiterlijk eind 2023 finaal voorleggen. We beseffen dat er meer nood is aan transparantie en participatie, daarom zetten we een participatietraject met inwoners, middenveld en medewerkers centraal in de verdere uitwerking van dit voorstel.”

Traject onder begeleiding van externe experten

Dat traject zullen de besturen bewust niet alleen doorlopen. Ze laten zich professioneel begeleiden door externe experten. Deze aanpak moet de gemeentebesturen toelaten om bij de vele stappen die moeten gezet worden te focussen op kwaliteit en inhoud, zowel intern als extern en op de nodige participatie van de burgers.

Tussen het nemen van deze principiële beslissing en het definitieve beslissingsmoment moet nog heel wat voorbereidend werk gebeuren. De interne processen van beide gemeenten moeten op elkaar afgestemd worden en op vlak van externe dienstverlening en beleidskeuzes moeten knopen worden doorgehakt. Dit alles rekening houdend met de lokale accenten en perspectieven van inwoners en middenveldorganisaties in beide gemeenten. Het is steeds de bedoeling geweest om lokaal dienstverlening te blijven aanbieden. In de komende periode zal onderzocht worden hoe we die optimaal kunnen inrichten. Een analyseoefening die rekening zal houden met de reeds aanwezige en geplande dienstverleningslocaties en met de noden en behoeften van de inwoners, verenigingen en bedrijven. Het consultancybureau EY zal beide gemeentebesturen begeleiden in dit proces.

“Er zullen binnenkort structuren en werkgroepen opgezet worden, die binnen specifieke thema’s op zoek moeten naar de grootste gemene deler.”, aldus Lieven Huys, burgemeester van Wingene. “Na de eerste interne voorbereiding, zullen ook de inwoners van beide gemeenten betrokken worden om deze werkgroepen van de nodige insteek te voorzien.”

Beide burgemeesters benadrukken: “Inwoners , verenigingen en bedrijven zullen kunnen blijven rekenen op basisdienstverlening in Ruiselede, en dit zowel voor diensten van gemeente als OCMW. Meer specifiek is het nog steeds de bedoeling om het containerpark, de bib en de academie in Ruiselede te blijven aanbieden en dat inwoners nog steeds voor dienstverlening zoals het ophalen van een identiteitskaart of individuele hulpverlening in het gemeentehuis of Sociaal Huis terecht kunnen.”

Fusie-updates

Om de inwoners op de hoogte te houden zal op regelmatige basis een update gegeven worden van het fusietraject.  De fusiewebsite en fusienieuwsbrief blijven het kanaal voor de inwoners om op de hoogte te blijven.

Meer info?