Plant een boom in eigen tuin

‘Plant een boom in eigen tuin’ is een klimaatactie van de Gemeente Ruiselede om de CO2-uitstoot te verlagen en de biodiversiteit te verhogen in onze gemeente... en bovendien is een boom mooi in elk seizoen.

Naast een aantal streekeigen bomen worden ook enkele soorten fruitbomen (half- of hoogstam) aangeboden. De aangeboden soorten zijn zelfbestuivend en kunnen als solitaire boom aangeplant worden.

Voorwaarden ‘Plant een boom in eigen tuin’

Omdat Ruiselede het Lokaal Energie- en Klimaatpact heeft ondertekend werden onderstaande voorwaarden aangepast. Zo kan er per adres nu elk jaar een boom worden aangevraagd, voorheen was dat om de 3 jaar. Ook het aantal bomen werd flink opgetrokken, van 50 naar 250. Zo geven we onze inwoners de kans om letterlijk een boompje op te zetten en zo de klimaatverandering af te remmen.

Voorwaarden

 1. Je bent een inwoner van Ruiselede of je hebt hier een 2de verblijf.
 2. Je plant de boom in je eigen tuin. Bomen voor verplichte groenschermen voor (landbouw)bedrijven komen niet in aanmerking.
 3. Er wordt 1 boom per adres gegeven.
 4. Er worden jaarlijks 250 bomen geschonken. Aanvragen worden chronologisch behandeld.

Soorten

Hoogstammige sierbomen : stamomtrek 8/10cm – blote wortel

 • Berk (ruwe): is een bijzonder elegante boom met sierlijke afhangende takken en een gladde grijswitte schors. De herfstkleur is oranjegeel. De berk stelt zeer lage eisen aan de bodem en overleeft zelfs op moerassige gronden. Snelgroeiend tot 20 meter hoog.
 • Beuk: een bladverliezende loofboom die zo'n 35 m hoog kan worden. Aan de boomvorm komen stekelige bolstertjes met driehoekige eetbare zaden (beukenootjes), kleurt goudbruin in de herfst. De beuk heeft een goed doorwortelbare humusrijke bodem nodig. De boom verdraagt geen stagnerend water, wisselende grondwaterstanden en is zeer gevoelig voor uitdrogende bodems. De bodem dient ook kalkrijk te zijn.
 • Boskers: de zoete kers groeit op min of meer voedselrijke, vochtige tot droge bodem. Compacte kleigronden of zure, arme zandgronden verdraagt hij niet. Boom tot 20 meter hoog.
 • Wilde lijsterbes: bladverliezende loofboom met een mooi geveerd blad, witte bloemen, oranjerode bessen en een kleurrijke herfstverkleuring. Geliefd bij vogels. Stelt geen eisen aan de bodem, groeit ook op arme zandgrond. Kleine boom, tot 12 meter hoog.
 • Populier (Marilandica): verlangt een vruchtbare, vochthoudende bodem; voor neutrale tot kalkrijke gronden. Boom tot 25 meter hoog.
 • Zomereik: groeit op diverse standplaatsen, zowel op lichte als op zware gronden mits de doorwortelbaarheid voldoende is. De voorkeur gaat uit naar vochtige leemhoudende en voedselrijke bodems. De soort is gevoelig voor stagnerend en hoog grondwater. Droogte wordt goed verdragen. Groeit tot 40 meter hoog.
 • Zomerlinde: bloeit in juni-juli met geelachtig-witte bloemen. Houdt van niet te natte, vruchtbare (kalkhoudende) leembodems. Kan tot 30 meter hoog groeien.
 • Zwarte Els: is een ijzersterke boom die het ook op drassige grond goed doet. De vruchten van de els worden elzenpropjes genoemd, ze kleuren eerste groen en later zwart. Groeit tot 10 m
 • Gewone Es: verkiest vruchtbare, diepe, lemige gronden met goede water- en luchthuishouding. Groeit tot 40 meter hoog.

Fruitbomen (zelfbestuivend) : stamomtrek 8/10 cm – blote wortel

 • Appelboom: hoogstam of halfstam (tot 5 meter hoog)
 • Perelaar: hoogstam of halfstam (tot 5 meter hoog)
 • Pruimelaar: hoogstam of halfstam (tot 5 meter hoog)
 • Kerselaar: hoogstam of halfstam (tot 5 meter hoog)
 • Notelaar: hoogstam

Interesse?

Vul het digitaal formulier in of neem contact op via milieu@ruiselede.be, ten laatste op 15 december 2022.

Ben jij bij de eerste 250?

Het afhaalmoment wordt gecommuniceerd via mail.

Digitaal loket