Overname poetsdienst OCMW

OCMW-poetsdienst in Ruiselede wordt overgenomen door Curando vzw

In zitting van 17 september 2020 ging de OCMW-raad principieel akkoord om de externe poetsdienst van het OCMW stop te zetten en over te dragen. Op de OCMW raad van 30 december 2020 werd beslist dat Curando vzw de officiële overnemer zal worden vanaf 1 januari 2021.

Kerntaak

Het OCMW-bestuur beschouwt de uitbating en dienstverlening van de externe poetsdienst niet langer als een kerntaak van haar OCMW, gezien deze dienstverlening ook door privé-aanbieders aan een gelijkaardige prijs wordt aangeboden in en rondom Ruiselede en gezien er voor moeilijke situaties zelfs een gediversifieerder aanbod op de markt aanwezig is. Ook de huidige signaalfunctie waarbij de OCMW- poetsdienst noden detecteert en de financieel-administratieve ondersteuning door het OCMW kan eveneens gewaarborgd worden bij een overname.

Daarnaast blijkt de externe poetsdienst, die tevens maar een beperkte groep van de Ruiseleedse inwoners bedient, al geruime tijd zeer sterk verlieslatend te zijn. De overdracht van de poetsdienst zal dan ook bijkomende middelen opleveren voor het OCMW om de kerntaken binnen de maatschappelijke dienstverlening te kunnen verzekeren.  

Tenslotte zorgt de huidige beperkte personeelsequipe ervoor dat het niet evident is om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven aanbieden.

Curando vzw

De keuze voor Curando vzw werd gemaakt op basis van een marktvergelijking waarbij de kandidaat-overnemers beoordeeld werden op basis van diverse criteria ten bate van cliënteel en personeel. Voor de gebruikers werd o.a. gestreefd naar een vlotte overdracht, kwaliteitsvolle en betaalbare poetshulp waarbij tevens de keuzevrijheid van de gebruikers gerespecteerd wordt.  Het OCMW is haar poetspersoneel dankbaar voor hun jarenlange inzet en ijverde ervoor dat het poetsteam niet in de kou zal komen te staan. Voor het personeel werd bij de beoordeling van de kandidaat-overnemers dan ook gefocust op werkzekerheid, lokale tewerkstelling en duurzame loon-en arbeidsvoorwaarden.

Communicatie

De beslissing tot stopzetting en overname werd steeds in een open en correcte dialoog met personeel en vakbonden besproken en werd voor advies voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De gebruikers van de OCMW-poetsdienst krijgen een brief om hen te informeren over de beslissing en gerust te stellen dat er meer dan voldoende aandacht besteed zal worden aan het behoud van de continuïteit in de poetshulp.

Het OCMW-bestuur engageert zich om de tijd en financiële middelen die in het OCMW zullen vrijkomen optimaal in te zetten voor de uitvoering van de kerntaken en dit ten behoeve van al haar inwoners. Hierbij zal het OCMW de regie blijven voeren en met diverse aanbieders van hulp- en dienstverlening zijn maatschappelijke rol vervullen.

Gepubliceerd opmaandag 28 dec 2020 om 14:42