Overlijdensakte

Wat?

Een afschrift van een overlijdensakte is een volledige kopie van de oorspronkelijke akte met de eventuele randmeldingen. Een afschrift van een akte kan enkel worden afgeleverd aan betrokkene zelf of familieverwanten in rechte lijn, tenzij met volmacht

Buitenland

De akte van overlijden in het buitenland omvat de integrale overschrijving in het Nederlands van de oorspronkelijke akte van overlijden opgesteld in het buitenland.

Voor wie?

De afgifte van afschriften of uittreksel met vermelding van afstamming van akten van minder dan 100 jaar, is wettelijk beperkt. Zij kunnen afgeleverd worden aan:

  • de openbare overheden
  • de personen op wie de akte betrekking heeft
  • de echtgenoot of de overlevende echtgenoot
  • de wettelijke vertegenwoordiger
  • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (bv. ouders, kinderen )
  • de erfgenamen
  • de notaris en advocaat

Andere personen kunnen slechts een dergelijk afschrift of uittreksel krijgen wanneer zij een toestemming kunnen voorleggen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, mits zij laten blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.

U vraagt het document persoonlijk aan en wordt kosteloos verstrekt.

Wat moet ik meebrengen?

Bij persoonlijke afhaling brengt u uw identiteitskaart mee.

Internationale overlijdensakte

Dit is een verkorte vorm van de overlijdensakte, opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen.