Verbroedering met Polen

Ontstaan

Het Ruiseleedse verbroederingsavontuur met Polen begon op het einde van de jaren 1990. Het was onze naburige stad Tielt, die reeds verbroederd was met Szamotuly en die vriendschappelijke contacten had met een andere Poolse stad Krasnik, die Ruiselede op de mogelijkheden van jumelage wees.

Waarom precies Polen? De basis van de goede contacten tussen diverse Poolse steden én gemeenten en steden in de regio rond Tielt werd gelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het bevrijdingsoffensief van de geallieerden in de zomer en herfst van 1944, waren het immers Poolse troepen (de Eerste Poolse Pantserdivisie en het 24e Regiment Lansiers met regimentsstad Krasnik) onder leiding van Generaal Maczek die grote delen van Zuid-West- en Zuid-Oost-Vlaanderen bevrijdden van de Duitse bezetting. Een gebeurtenis die zijn sporen heeft nagelaten in de naamgeving van straten en pleinen en in de creatie van tal van monumenten. Bovendien werden de contacten met de Poolse oud-strijders vele decennia levendig gehouden.

Op aansporen van Tielt, groeiden Krasnik en Ruiselede tussen 1998 en 2003 steeds dichter naar elkaar toe. De briefwisseling werd intensiever en beide gemeenten stuurden delegaties uit om de zustersteden beter te leren kennen. Zo was bij de opening van het heraangelegde tramplein te Ruiselede reeds een afvaardiging van de Poolse stad Krasnik aanwezig, in het bijzonder omdat het plein werd omgedoopt tot Polenplein, ter nagedachtenis aan de Poolse troepen die de omgeving rond Ruiselede bevrijdden op het einde van Tweede Wereldoorlog.

In 2003 werd de samenwerking verzilverd in een eerste officiële verbroederingsakte die ondertekend werd in Krasnik. Een jaar later ondertekende een Poolse delegatie de officiële verbroederingsakte in Ruiselede en kon het ‘verbroederingsbord’ geplaatst worden langs de invalswegen van Ruiselede.

Jongerenuitwisselingsproject – Rol van Europa

In 2002 kreeg de verbroedering een meer concrete invulling door de start van een ‘jongerenuitwisselingsprogramma’. Het Ruiseleedse jumelagecomité besliste in overleg met contactpersonen te Krasnik een driejaarlijkse cyclus in te voeren, waarbij tijdens jaar 1 Ruiseleedse jongeren naar Krasnik trekken, tijdens jaar 2 Poolse jongeren Ruiselede en omgeving bezoeken en het 3e jaar beschouwd wordt als een rustjaar. Op het weekprogramma staan steeds culturele en historische items, wordt de nadruk gelegd op de Europese context, maar wordt zeker ook ruimte gelaten voor sport, ontspanning en dialoog.

Men opteerde ervoor om de jumelage-activiteiten toe te spitsen op jongeren om de herinnering aan oorlog en vrede, de bevrijding door de Polen en de erkentelijkheid hiervoor van de Ruiseleedse bevolking door te geven aan de volgende generaties. Daarnaast was men van mening dat jongeren meer open staan voor nieuwe culturen en gevoeliger zijn voor de Europese problematiek. Mede daardoor werd dan ook steeds een aanvraagdossier ingediend bij de Europese Unie om, in het kader van het programma Europa voor de burger, financiële ondersteuning te ontvangen. In 2002 en 2009 werd ingegaan op deze aanvraag. In 2012 werd een aanvraag ingediend bij het programma 'Youth in Action'. In 2015 dienden we een dossier in bij het programma 'Erasmus+'. Ook deze aanvragen kregen een positief vervolg.

De Ruiseleedse jongeren die in aanmerking komen zijn tussen 16 en 18 jaar oud en dienen allen in Ruiselede, Doomkerke of Kruiskerke te wonen. Men probeert een groep te vormen van 15 à 20 jongeren die telkens begeleid worden door een viertal volwassen vrijwilligers, leden van het jumelagecomité. De uitwerking van deze reis is in handen van het gemeentebestuur en het jumelagecomité.

In Krasnik wordt de verdere uitwerking van het programma en het tegenbezoek van de Poolse jongeren verzorgd door de Intrascholengemeenschap van Krasnik. Deze stelt eveneens een groep samen bestaande uit een 20-tal jongeren uit verschillende klassen. De begeleiders zijn leerkrachten.

Op basis van deze regeling bezochten jonge Ruiseledenaren Krasnik in juli 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 en 2017 en  bracht een groep Polen een tegenbezoek in 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 en 2018.

Contacten

Sinds 2003 bezocht het Ruiseleedse gemeentebestuur meermaals Krasnik en de regio Lublin. Ook de burgemeester van Krasnik en zijn medewerkers mochten reeds meerdere malen op een hartelijke Ruiseleedse ontvangst rekenen.

Daarnaast werden Eerste Schepen Marc De Muynck en gemeentesecretaris Luc De Leersnyder in 2008 gehuldigd voor hun inspanningen op de Poolse ambassade te Brussel.  Zij kregen de hoogste eretekens voor hun jarenlange inzet om de banden tussen Ruiselede en de verbroederingsstad Krasnik te bestendigen.

Gerelateerde items