Orgaandonatie

Orgaandonatie na overlijden

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen-of hartfalen, dan kunnen uw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Voorwaarden :

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister) , dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij :

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • of als uw naaste familieleden(kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kunt u een wilsverklaring laten registreren : de "verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal".

  • ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen
  • de ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen
  • een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder

Procedure

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal" staan 4 beslissingen waar u uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar u zich kunt tegen verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring kunt intrekken :

1. donatie voor organen voor transplantatie

2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie

3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen

4.donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek (Opgelet : dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap)

U kunt uw wilsverklaring registreren

De registratie van de wilsverklaring is gratis.