Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027

Opmaak Plan GLB en Plan-MER

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 - 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie.

De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij.

Voor het Vlaams GLB Strategisch plan kan worden goedgekeurd moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Openbaar onderzoek

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027.

Ruiselede staat mee in voor het openbaar onderzoek en het verzamelen van opmerkingen voor dit dossier.

Gepubliceerd opwoensdag 5 jan 2022 om 14:26