Onbevaarbare waterlopen

Alle onbevaarbare waterlopen zijn opgenomen in de Vlaamse Hydrografische Atlas. Klik hier om deze te raadplegen. Men onderscheidt 3 soorten onbevaarbare waterlopen: 

  • 1ste categorie: gewestelijk
  • 2de categorie: provinciaal
  • 3de categorie: gemeentelijk

De respectievelijke besturen staan in voor het onderhoud.

Voor het melden van een vervuilde waterloop, kan u terecht bij de technische dienst.