Noodopvang paasvakantie 29/03-02/04/2021

Dankzij een goede samenwerking tussen Ferm Kinderopvang, gemeentebestuur Ruiselede en de scholengemeenschap Driespan zijn we tot volgende regeling gekomen voor de noodopvang van kinderen (lagere school en kleuterschool) tijdens de vervroegde paasvakantie (29/03 t.e.m. 2/04). Deze regeling telt NIET in de paasvakantie.

Hoewel eerder was aangekondigd dat de kleuterklassen geopend zouden blijven, besliste scholengemeenschap Driespan op 26/03 om ook deze lessen niet te laten doorgaan van 29/3 tot en met 2/4. De noodopvang die eerder al was aangekondigd voor de lagere schoolkinderen wordt dan ook opengesteld voor de kleuters, onder dezelfde voorwaarden.

Onderstaande richtlijnen kaderen binnen de maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus.

Basisprincipe: oproep aan alle ouders om hun kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.

Er is noodopvang voor:

  • Kinderen wiens ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten werken. Dit zijn bijvoorbeeld: zorgberoepen, politie, kinderopvang, voedingssector… Gelieve een attest te bezorgen.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Noodopvang in Basisschool De Kiem en De Linde:

De leerkrachten en een team van Ferm kinderopvang zullen instaan voor deze opvang. De opvang is gratis tijdens de schooluren. Voor- en naschoolse opvang wordt aangerekend door de school.

Er zullen leuke, aangepaste spelactiviteiten worden voorzien. Wij respecteren hierbij de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Hoe deze opvang reserveren?

Er zal een inschrijvingsformulier beschikbaar zijn via Gimme.

Het zijn uitzonderlijke tijden voor iedereen en wij proberen ons zo goed als mogelijk te organiseren en vragen begrip voor deze maatregelen.

Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen.

Ingrid Jacobs, Regiomanager Ferm Kinderopvang

Greet De Roo, Burgemeester

Patrick Vervaeck, Directeur De Kiem

Annelies Devolder, Directeur De Linde

Externe links