Noodopvang paasvakantie 06/04/2020-17/04/2020

Dankzij een goede samenwerking tussen Ferm Kinderopvang, gemeentebestuur Ruiselede en de scholengemeenschap Driespan wordt volgende regeling aangeboden voor de noodopvang van kinderen tijdens de paasvakantie.

Onderstaande richtlijnen kaderen binnen de maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus.

Basisprincipe: Kind en Gezin herhaalt de oproep aan alle ouders om hun kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.

De voorwaarden blijven dezelfde als voor de opvang die momenteel in de scholen doorgaat:

  • Opvang voor ouders die geen andere oplossing vinden en beiden werken in cruciale sectoren. Zij nemen de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan, … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen worden opgevangen.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
  • Kinderen die anders bij hun grootouders zouden terechtkomen.

Alle huidige reservaties voor de paasvakantie bij Ferm kinderopvang (Stekelbees) worden geannuleerd:

Als ouder hoef je hiervoor zelf niets te ondernemen. Deze annulaties zijn kosteloos.

De opvang in de scholen, zoals die de voorbije weken werd georganiseerd, blijft verder lopen in de basisschool in Ruiselede en Doomkerke:

De coördinatie hiervan ligt in handen van het gemeentebestuur.  De kinderbegeleiders van Ferm Kinderopvang (Stekelbees) en vrijwillige leerkrachten zorgen in de paasvakantie voor de opvang in de scholen. De locatie Stekelbees is niet open. Er zullen leuke, aangepaste spelactiviteiten worden voorzien. Wij respecteren hierbij de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Openingsuren:

Doorlopend van 7u tot 18u30 (gesloten op Paasmaandag 13 april).

Hoe deze opvang reserveren?

  • Er zal een inschrijvingsformulier komen via Gimme, het online platform van de Ruiseleedse basisscholen (zoals dit momenteel ook verloopt). Inschrijvingen kunnen vanaf 27 maart om 15u en dienen te gebeuren vóór 1 april om 12u.
  • Zijn er TIJDENS de paasvakantie wijzigingen betreffende de opvang (niet meer nodig/bijkomende opvang nodig)  dan kunt u deze aanvragen minstens één dag vooraf en vóór 16u door contact op te nemen met Ferm Kinderopvang via bko.ruiselede@samenferm.be
  • Kinderen van Ruiselede die buiten onze gemeente naar school gaan en waarvan de opvang als noodzakelijk kan worden beschouwd, kunnen normaal terecht via de eigen school. Is dit niet het geval, en heeft u een opvangprobleem, dan kan u dit melden via bko.ruiselede@samenferm.be en zal er gekeken worden voor een oplossing.

Het zijn uitzonderlijke tijden voor iedereen en wij proberen ons zo goed als mogelijk te organiseren en vragen begrip voor deze maatregelen.

Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen.

Ingrid Jacobs, Regiomanager Ferm Kinderopvang

Greet De Roo, Burgemeester

Patrick Vervaeck, Directeur De Kiem

Annelies Devolder, Directeur De Linde