De jobbonus

Verdient u als werknemer of grensarbeider minder dan 2.500 euro bruto per maand? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een jobbonus. Met die bonus wil de Vlaamse Regering werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers kunnen in aanmerking komen. Deeltijdse werknemers zullen een jobbonus ontvangen die in verhouding staat tot hun deeltijdse prestaties.

De jobbonus kan oplopen tot 600 euro per jaar. In 2022 wordt er 100 euro bij het bedrag van de jobbonus geteld. Dit is een eenmalige verhoging die zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers geldt.

Wilt u als werknemer of zelfstandige in bijberoep met een brutomaandloon van minder dan 2.500 euro de stap naar voltijds ondernemerschap zetten? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de jobbonus plus.

Alle info lees je hier.

Een duidelijk stappenplan en instructievideo kan je hieronder terugvinden. Opgelet: bij wie de e-box van het burgerprofiel geactiveerd is, zal de brief daar ontvangen worden(ook herinneringsbrieven). Hou je e-box dus in het oog. 

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel/de-eerste-keer-aanmelden-op-mijn-burgerprofiel 

Gepubliceerd opdonderdag 27 okt 2022 om 13:15