Nieuwe elektronische identiteitskaart met vingerafdruk

Sinds 19 november 2020 worden de nieuwe elektronische identiteitskaarten met vingerafdruk gemaakt. De nieuwe identititeitsbewijzen hebben een andere lay-out die de oude uit 2002 vervangt. Op die manier voldoet de nieuwe e-ID aan de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en universeler reisdocument.

Enkele belangrijke wijzigingen:

 • De nieuwe e-ID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart (geen centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen.
 • De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.
 • Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op de achterkant van de kaart.
 • De contact chip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet worden gestopt.
 • Als nationaliteit wordt niet langer 'BELG' maar 'BEL' vermeld, conform de ICAO-regels
 • De kaart heeft een andere tint van kleuren.

De huidige eID-kaarten die in omloop zijn zullen worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of eerder bij aangifte van een verlies, diefstal of beschadiging van de kaart of een andere reden zoals niet gelijkende foto, verandering van naam, ...

Je hoeft dus geen nieuwe e-ID aan te vragen zolang je oude kaart nog geldig is. Je zal op het einde van de geldigheidsperiode van je kaart een oproepingsbrief in de bus ontvangen om je oude kaart te vervangen.

Voorwaarden

Vanaf 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een oproep voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een Eid op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Kostprijs

 • Gewone aanvraag: €20 
 • Spoedaanvraag : 1 dag (aangevraagd vóór 15u): €115 (€120 vanaf 1/1/2024)
 • Spoedprocedure met levering te Brussel : €150 (€155 vanaf 1/1/2024)

Wat meebrengen?

1 pasfoto = de pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization. Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Wat doen met PUK- en PINcode?

 • Deze worden best bewaard. 
 • De Pincode kan je veranderen in een persoonlijke code.
 • De Pukcode heb je nodig bij het deblokkeren van je kaart of bij het opnieuw veranderen van de Pincode.

Geldigheid

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar.

Uitzonderingen:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar : 6 jaar geldig
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar : 30 jaar geldig

Links

eid.belgium.be

Bijlagen

Voorschriften foto's biometrie.pdf 2,6 Mb

Met je nieuwe kaart ben je nog beter beschermd tegen identiteitsfraude. Ontdek er alles over op www.vernieuwde-eid.be.

De nieuwe Europese richtlijnen worden gevolgd waardoor er een extra bescherming tegen identiteitsfraude is ingebouwd. De geperforeerde foto in combinatie met je vingerafdrukken maken het nu nog moeilijker om de kaart te vervalsen. De op de kaart opgeslagen gegevens zijn in overeenstemming met de GDPR-regels (General Data Protection Regulation).