Muziek afspelen

Wat is de Billijke Vergoeding?

De Billijke Vergoeding is de vergoeding die je moet betalen voor het gebruik van muziek,  aan de uitvoerder (artiest/muzikant) en muziekproducenten.

De Billijke Vergoeding wordt gevraagd wanneer je muziek in het openbaar gebruikt waarvan anderen de auteur of componist zijn. Bijvoorbeeld bij het spelen van opgenomen muziek op een openbare fuif of op de achtergrond bij een andere activiteit, ... Het gaat telkens om "opgenomen" muziek (bv. radio, cd, mp3). Voor live muziek moet je geen billijke vergoeding betalen.

De tarieven voor de billijke vergoeding worden berekend op basis van een aantal parameters zoals aard van de ruimte (openlucht, zaal, …), grootte van de ruimte, de aard van de activiteit (met of zonder drankaanbod, met of zonder dansgelegenheid, …). 

Wat is Sabam?

Sabam is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Ze int de verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of zien van werken van muzikanten, schrijvers, filmmakers, ... De vergoeding gaat naar de auteur of componist van de tekst of muziek. Deze wordt immers niet vergoed bij het ‘maken’ van zijn werk, maar pas bij de openbare uitvoering ervan. De beschermingstermijn van het auteursrecht bedraagt 70 jaar na het overlijden van de auteur.

Wanneer

U organiseert een activiteit en wil deze opluisteren met muziek uit het repertoire van aangesloten kunstenaars of uit het internationale repertoire.  

Sabam is zowel verschuldigd bij het spelen van opgenomen muziek (cd, mp3, …) als bij het spelen van live-muziek.

Ook als het gaat om een privéfuif en/of als je geen inkom vraagt, moet u aan Sabam betalen. Alleen voor 'kosteloze mededelingen in familiekring' moet je geen toestemming aanvragen en bent u ook geen rechten verschuldigd.

Aangifte

Unisono is het uniek platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen oprichten. Daarmee regelt u vanaf 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van muziek, theaterwerken, audiovisuele werken,… snel en eenvoudig op één centrale plaats en met één betaling. Via de website kan u een aangifte doen maar ook een evenement simuleren.

Geen aangifte

Het gemeentebestuur betaalt in deze zalen een jaartarief Sabam en Billijke Vergoeding. Opgelet: organiseert u een activiteit die niet past binnen dit jaartarief, moet u zelf als vereniging toch nog een aangifte doen voor uw specifieke activiteit. 

 • Zaal voor Sport en Spel:
  • Sabam:  jaartarief polyvalente zalen
   • Dit tarief dekt het gebruik van het SABAM-repertoire door derden in het kader van gratis evenementen waarbij er uitsluitend mechanische muziek wordt afgespeeld. Volgende evenementen worden dus niet door dit tarief gedekt: concerten, theatervoorstellingen en andere manifestaties met inkomprijs waarvoor de gangbare tarieven van toepassing blijven. Daarnaast mag het artistieke budget (gage, klank- en lichtinstallatie,…) niet hoger liggen dan 500 € per manifestatie en mag de eventuele menuprijs niet hoger liggen dan 50 €. Op verzoek van Unisono dient de titularis bij de organisator van het evenement de opgave van de uitgevoerde werken (programma) op te vragen, en deze samen met de lijst van de georganiseerde evenementen te bezorgen.
    Overigens dient de gebruiker in zijn huurovereenkomst met de organisator te vermelden dat die laatste de toelating van Unisono moet verkrijgen voor de evenementen die niet gedekt worden door het tarief “polyvalente zalen”.
  • Billijke Vergoeding: jaartarief polyvalente zalen - met drank zonder dans
 • Zaal Polenplein: Billijke Vergoeding: basisjaartarief, zonder drank, zonder dans
 • Sporthal en lokaal 37 sporthal:
  • Sabam  jaartarief sportzalen, sauna's, fitnesscentra, zwembaden, schaatsbanen )- zonder horeca-uitbating 
  • Billijke Vergoeding: jaartarief

Unisono