Modder op de weg

Vraag hier je verkeersborden aan

Elk voor- en najaar breekt voor de land- en tuinbouwers een drukke periode aan. Heel wat velden worden geploegd, gezaaid of geoogst. Tijdens deze periodes is er op landelijke wegen heel wat uitzonderlijk vervoer van oogstmachines en andere landbouwtuigen.

Deze voertuigen laten gemakkelijk een modderspoor na en dat verhoogt het slipgevaar op de weg. Voor de veiligheid van de andere weggebruikers is het belangrijk dat dit gevaar duidelijk gesignaleerd wordt. Landbouwers, maar ook loonwerkers en transporteurs, kunnen hiervoor verkeersborden gebruiken die speciaal ontworpen zijn om modder op de weg te signaleren. Deze kunnen bij de gemeente aangekocht worden.

Voor wie? 

Landbouwers, transporteurs en loonwerkers zijn verplicht om modderige situaties te signaleren door de specifieke verkeersborden op de openbare weg te plaatsen. 

De campagne ‘Modder op de weg’ roept daarnaast ook alle weggebruikers op om tijdens deze drukke periode extra rekening te houden met elkaar. Wederzijds begrip zorgt sowieso voor vlotter en veiliger verkeer!

Voorwaarden

Waarschuwen voor slipgevaar

Je bent aansprakelijk bij een eventueel ongeval. Als er slipgevaar is, moet je het verkeer hiervoor waarschuwen.

  • Dat kan door de borden te gebruiken die speciaal voor de actie ‘Modder op de weg’ werden ontworpen.
  • Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt smerig bij, verwittig dan de politie. Die zal het gevaar signaleren en het verkeer eventueel omleiden.
  • Het is ook zeer belangrijk dat je de waarschuwingsborden weghaalt zodra de weg proper is. Anders dreigt het effect ervan snel verloren te gaan.

Reinigen

  • Het is jouw plicht om het wegdek te reinigen. Je bent aansprakelijk bij een eventueel ongeval.
     

Een vuil wegdek moet je zo snel mogelijk schoonmaken. Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten. Voor jouw veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer.

Procedure

Als landbouwer kan je via het intekenformulier, bovenaan deze pagina, inschrijven voor deze campagne.

In ruil voor deze inschrijving krijg je, 2 signalisatieborden en een oplijsting van de spelregels.

Prijs

De kostprijs bedraagt 30 euro (set van twee verkeersborden). 

Meer info

Modder op de weg kan je melden via:

  • 1700 en meldpuntwegen.be : zonder incidenten en als er geen verkeersbord staat
  • 101 en 112 of de app 112 : met incidenten zoals een val of verkeersongeval

In deze folder kan je hierover meer informatie vinden zoals de specifieke wetgeving en de maatregelen die landbouwers moeten treffen tijdens de oogstperiode.

Voor meer details en de spelregels van de campagne "Modder op de Weg" kan je terecht op https://www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/campagne-modder-op-de-weg .