Modder op de weg

Elk voor- en najaar breekt voor de land- en tuinbouwers een heel drukke periode aan. Hun velden worden geploegd, gezaaid, geoogst... Tijdens deze periodes is er op de landelijke wegen heel wat uitzonderlijk vervoer van oogstmachines en andere landbouwvoertuigen. Deze laten vaak een modderspoor na. Dit verhoogt het slipgevaar op de weg. 

Het is de bedoeling om automobilisten en andere weggebruikers door middel van speciale verkeersborden te waarschuwen indien er slipgevaar ontstaat door modder op de weg. 

Voor wie?

Landbouwers, loonwerkers en transporteurs kunnen deze speciaal ontworpen verkeersborden aankopen bij de gemeente. Ze zijn verplicht om modderige situaties te signaliseren door middel van de specifieke verkeersborden.

De campagne 'Modder op de weg' roept darnaast ook alle weggebruikers op om tijdens extra drukke periodes rekening te houden met elkaar. Wederzijds begrip zorgt voor vlotter en veiliger verkeer.

Verplichtingen

Waarschuwen voor slipgevaar

Je bent aansprakelijk bij een eventueel ongeval. Als er slipgevaar is, moet je het verkeer hiervoor waarschuwen.

Dit kan door de borden te gebruiken die speciaal voor de actie 'Modder op de weg' werden ontworpen

Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt smerig bij, verwittig dan de politie. Die zal het gevaar signaliseren en het verkeer eventueel omleiden.

Het is ook zeer  belangrijk dat de waarschuwingsborden worden weggehaald van zodra de weg proper is. Anders dreigt het effect ervan snel verloren te gaan.

Reinigen

Je bent steeds verplicht om het wegdek te reinigen. Je bent aansprakelijk bij een eventueel ongeval. Een vuil wegdek dient steeds zo snel mogelijk te worden schoongemaakt. Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten. Voor jouw veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donder en slecht weer.

Procedure

Als landbouwer kan je je inschrijven voor deze campagne via mieke.dhoore@ruiselede.be.

De prijs bedraagt €30 (set van 2 verkeersborden). Je krijgt er een oplijsting van de spelregels bovenop.

Meer info

Modder op de weg kan je melden via:

  • 1700 en meldpuntwegen.be: zonder incidenten en als er geen verkeersbord staat
  • 101 en 112 of de app 112: met incidenten zoals een val of verkeersongeval

Voor meer info over de campagne 'Modder op de weg' kan je hier terecht.