Mobiliteitsplan

Het goedgekeurd mobiliteitsplan dd 22 april 2009, werd volgens de bepalingen van het mobiliteitsdecreet, via de sneltoets (spoor 3) geactualiseerd in 2015.  

Deze actualisering is gebaseerd op het oorspronkelijk beleidsplan en werd door de gemeenteraad dd 16 april 2015 goedgekeurd.

Besprekingsverslagen

Kaartenbundel