Minder Mobielen Centrale

Alle personen die minder mobiel zijn: zieken, personen met een handicap, bejaarden en personen die zelf niet over de nodige vervoersmiddelen beschikken en die geen beroep kunnen doen op anderen om zich te verplaatsen.

Telkens wanneer u een chauffeur nodig heeft, belt u 2 dagen voordien naar het Sociaal Huis voor een aanvraag om vervoer. De rit wordt geregeld en een vrijwillige chauffeur komt u op het vooraf afgesproken tijdstip ophalen.

Het lidgeld bedraagt €10 per persoon per jaar.

U betaalt €0,30 per kilometer rechtstreeks aan de chauffeur, met een minimum van €2 per rit.

Indien de chauffeur op u dient te wachten, betaalt u een wachtvergoeding van €1,25 per halfuur wachttijd. Een begonnen halfuur is een te betalen halfuur!