Milieuraad

In november 2007 werd de eerste Milieuraad opgericht.
De Milieuraad heeft een drieledige doelstelling: 

  • De Milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente.
  • De Milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
  • De Milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden.

Samenstelling

Samenstelling volgens statuutVerenigingEffectief
Milieu- en natuurvereniging - max. 6 leden

Torenvalk

Dominique Bauwens

Johan Callewaert

Filip Decock

Haiden Dewilde

 VELT

Laurens Verheughe

Freddy Vanpoucke

Onderwijsinstellingen - max. 2 leden  
Sociaal-culturele instelling/ vormingsorganisatie - max. 8 ledenGezinsbondStefaan T'Hooft
 Landelijke GildeJacky Eggermont
 KVLVLinda Sucaet
 OkraWalter Mestdagh
 Friends of ReedpoolGeneviève Van Pottelsberghe
Beroepsgroep of - organisatie - max. 2 ledenUnizoNick Provyn
 ACVGeert Neirinck
Gecoöpteerd lid - max. 2 leden 

Filip Coen

Tim Decock

Politiek mandataris: niet stem-gerechtigdRespectMieke Van den Broeck
 DurvenIngrid De Vos
 Schepen van leefmilieuMarc De Muynck