Milieuklachten

De gemeentelijke milieudienst is het centraal meldingspunt voor milieuklachten. Je kan er onder andere terecht met lokale problemen i.v.m. meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen. Als burger kan u bij de milieudienst informeren naar de vergunningstoestand van de inrichtingen of activiteiten die u hinderen. De milieuambtenaar zal u het dossier laten inkijken en informatie verstrekken. Als het bedrijf over een vergunning beschikt, kan ook worden nagekeken of de milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd.

Maar ook  met specifieke milieuklachten kan je ook terecht bij de milieudienst. Kan je wel eens de slaap niet vatten door geluidsoverlast? Of krijg je hoofdpijn door geurhinder? Ligt er een sluikstort in je buurt of merk je een ergens waterverontreiniging op? Dan neem je best eens contact op met de gemeentelijke milieudienst.

Klachten kunnen eveneens permanent gemeld worden op het e-mailadres  pz.regiotielt.leefmilieu@police.belgium.eu  en buiten de kantooruren kunnen dringende klachten telefonisch gemeld worden op 051/42 84 00 of 101

Burenruzies, nachtrumoer, burenhinder, snel verkeer worden niet aanzien als milieuklachten. Hiervoor kan u zich wenden tot politie of Vrederechter.

Gerelateerde items