Mijn dossier

Via deze toepassing kan u als burger:

  • uw gegevens checken in het Rijksregister
  • fouten in uw dossier rapporteren
  • een adreswijziging doorgeven
  • zien wie de laatste 6 maanden uw dossier heeft geraadpleegd (met uitzondering van politie- en veiligheidsdiensten)
  • bepaalde attesten (gezinssamenstelling, bewijs van leven,...) raadplegen, downloaden en afdrukken

Ga naar: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/