Maatregelen coronabarometer

Het Overlegcomité keurde op 21 januari het gebruik van de coronabarometer goed.

Coronabarometer

Doelstelling
De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.

Code geel, oranje en rood
De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

-    Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle  
-    Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren 
-    Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem 

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

Betrokken sectoren
De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten  die binnen/buiten plaatsvinden en die niet-dynamisch/dynamisch zijn. Andere sectoren kunnen eventueel naderhand worden toegevoegd. Onderwijs en sociale contacten zullen niet opgenomen worden.

Code geel vanaf 7 maart

Het Overlegcomité besliste om vanaf 7 maart code geel toe te passen. De bijhorende maatregelen kan je nalezen in onderstaande bijlagen.