Maatregelen

Recreatieve activiteiten en evenementen

 • Alle recreatieve activiteiten en evenementen van gemeentelijke diensten, verenigingen en particulieren worden geschrapt t.e.m. 19 april. Alle openbare gebouwen blijven hierdoor gesloten.
 • Alle recreatieve activiteiten in groep worden afgeschaft, zowel indoor als outdoor. Fietstochten in groep kunnen dus niet meer doorgaan.
 • Attractieparken, dierenparken, binnen- en buitenspeeltuinen, kinderboerderijen, casino’s, gokkantoren, recreatieve centra zijn gesloten tot en met 19 april.
 • Musea, tentoonstellingen en toeristische attracties zijn gesloten voor het publiek tot en met 19 april.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen,...) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand). Wandelen in het bos is geen enkel probleem, maar de speeltuigen die er opgesteld staan, mogen niet gebruikt worden.
 • De provinciedomeinen in West-Vlaanderen zijn dicht.
 • Er geldt een samenscholingsverbod, wat betekent dat men zich niet met meer dan twee personen mag ophouden, mits inachtname van 1,5 meter afstand. Als gezin of als personen wonend onder 1 dak, kan je wel samen naar buiten. Voorwaarde is hier ook dat je de social distance houdt. Als gezin kan je maximaal 1 persoon meenemen. Nieuw-samengestelde gezinnen worden ook als een gezin beschouwd.
 • Alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie worden geannuleerd. Ouders worden opgeroepen, om vanuit solidariteit met jeugdorganisaties, geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijvingsgelden te vragen.

Scholen en kinderdagverblijven

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de buitenschoolse activiteiten vanaf vrijdag 13/3 middernacht tot en met 3 april. 

De opvang in de scholen, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

 • De ouders werken in de gezondheidszorg
 • De ouders werken in een essentiële publieke sector
 • Wanneer de ouders geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.

Crèches blijven open.

Tijdens de paasvakantie wordt noodopvang voor kinderen voorzien.

Kinderopvang: het is essentieel om ouders werkzaam in cruciale sectoren als zorg, veiligheid, voeding, ... aan het werk te houden. De regering garandeert de inkomsten van kinderopvang. Mensen die kinderen niet naar opvang brengen, zullen niet moeten betalen.

Ouders, in welke opvang ook, dienen niet te betalen voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang komt in de periode van 14 maart tot en met 19 april. In de kinderopvang met inkomenstarief zullen geen respijtdagen moeten ingezet worden voor deze periode.

De kinderopvangsector, zowel diegenen die met als zonder inkomenstarief werken, en zowel voor groepsopvang als gezinsopvang, zal financieel gecompenseerd worden.

Misvieringen

De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk tot en met zondag 19 april.

Begrafenissen en crematies mogen doorgaan, maar in besloten kring. Huwelijken en doopsels worden geschrapt.
De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning. Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het eigen bisdom of vicariaat.

Bisdom Brugge besliste op 29/3 dat er dit schooljaar geen vormsels noch eerste communies meer zullen doorgaan. Meer info.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer blijft actief maar dient enkel gebruikt te worden voor essentiële reizen. Bij gebruik van het openbaar vervoer om van en naar het werk te reizen, zorgt u ervoor dat u uw reisschema zoveel mogelijk is aanpast om de "spitsuren" te vermijden. Sinds 18 maart schakelde De Lijn over op een aangepaste dienstverlening. Meer info via www.delijn.be

Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren maar een persoon per rit in de taxi. Het gezin mag in één taxi. De taxi dient regelmatig verlucht te worden.

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag blijven doorgaan, maar met slechts één persoon bovenop de chauffeur per traject.

Bedrijven mogen verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers wanneer social distancing wordt gerespecteerd.

Attestatiesysteem bij grensovergang:

https://crisiscentrum.be//nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-over-met-vignet

Winkels en horeca

 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten.
 • Levensmiddelenwinkels (supermarkten, kruideniers, slagers, bakkers, groentenwinkels, ...), apothekers, krantenwinkels en dierenvoedingswinkels blijven open in de week en in het weekend. Ook nachtwinkels en winkels aan tankstations blijven open voor het aanbieden van levensmiddelen of dierenvoeding, op voorwaarde dat er geen crowding plaatsvindt. Nachtwinkels kunnen open blijven tot 22u00.
 • Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven, voor zover
  • er geen verbruik ter plaatse is en de nodige maatregelen genomen zijn om het verbruik ter plaatse te verhinderen en
  • men in staat is om social distancing te organiseren.

        Hieronder vallen o.a. supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, hoevewinkels, bakkers, slagers, viswinkels,...

        De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.                                                                                    

 • Benzinestations blijven open.
 • De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m2 en maximum 30 minuten per klant toegelaten. In de mate van het mogelijke dienen burgers zich alleen naar de winkel te begeven.
 • Winkels met een gemengd aanbod houden enkel hun voedingsafdeling open.
 • Alle restaurants moeten dicht blijven, ook de bedrijfsrestaurants. Enkel afhaalpunten voor voeding mogen open blijven, op voorwaarde dat er niet ter plaatse gegeten wordt (vb: frituren, pittazaken, broodjeszaken). Enkel thuisbezorging en afhalen van voeding is toegelaten. Er moeten op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en zoveel mogelijk buiten laten aanschuiven. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen.
 • Mobiele ijskramen, wafelkramen, ... zijn niet toegelaten. Foodtrucks zijn verboden behalve individuele kraampjes/foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden, die als een complete maaltijd beschouwd worden. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.
 • Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten (vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 19 april).
 • Kapsalons en beautysalons zijn gesloten. Schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.
 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. In Ruiselede gaat de wekelijkse markt niet door.
 • Een marktkramer mag aan huis verkopen.
 • Hotels mogen openblijven zonder toegang tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen) en recreatieve ruimtes.
  Een hotelrestaurant mag dus wel roomservice aanbieden.
 • Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnb, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.
 • Er kan nog online geshopt worden en pakjesdiensten mogen blijven leveren.
 • Diepvriesfirma's mogen nog aan huis leveren.
 • Fietshandelaars en autogarages mogen dringende herstellingen doen, op voorwaarde dat de opgelegde voorwaarden inzake social distancing nageleefd worden. Carwashes zijn gesloten. Carwashes voor trucks kan wel, zij het wel dat de reiniging in functie is van het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.
 • Autokeuringen voor particulieren zijn gesloten.
 • Opticiens en gehoorwinkels zijn gesloten en mogen enkel klanten verhelpen bij noodgevallen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.
 • Paramedische winkels (drogisterijen, ...) zijn gesloten.
 • Wassalons blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.
 • Verzekeringskantoren mogen openblijven maar ze worden aangemoedigd gebruik van internet en telefonie te generaliseren. Een verzekeringsexpert mag zich enkel ter plaatse begeven om dringende schadevaststellingen te doen en mits naleving van de social distancing maatregelen.
 • Dierenasielen zijn gesloten, maar de opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal. Dierenkapsalons zijn gesloten.

Bedrijven

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

Grensarbeid is nog mogelijk. In Frankrijk heb je daar een attest voor nodig, te bekomen bij de eigen werkgever.

Landmeters: noodzakelijke werkzaamheden mogen blijven doorgaan, niet-noodzakelijke niet.

Immomakelaars mogen geen huisbezoeken doen. Huidige verkoopprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe huisbezoeken worden ingepland.

Gevangenissen

Alle vormen van bezoek zijn geannuleerd. Dat betekent: bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek onder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) en bezoek achter glas. Personen die om professionele redenen in de gevangenis moeten zijn, worden nog steeds toegelaten tot de gevangenis.

Energie

De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden ten gevolge van de COVID-19-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse Overheid voor de periode van 1 maand. Dit bedrag wordt berekend op basis van 1/12 van de vorige jaarfactuur van het gezin.

Indien de COVID-19 crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.

Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

Financiën

Tot 30 september moeten getroffen Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zullen blijven komen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met uw bank.

Reizen

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden en de EU heeft haar buitengrenzen gesloten voor niet-noodzakelijke reizen voor een periode van 30 dagen. Raadpleeg de website:

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000

De grens met Nederland en Frankrijk is nog open voor Belgen in het kader van grensarbeid (met attest), gezinshereniging en woon-werk-verkeer. De basisidee is evenwel dat iedereen maximaal thuis blijft.

Afval

Containerparken zijn gesloten.

De verschillende afvalophalingen (restafval, papier en karton en PMD) worden voortgezet.

Zich verplaatsen naar de glascontainers, kledingcontainers en ondergrondse containers voor glas en PMD is toegestaan.

Particuliere zwerfvuilacties mogen niet doorgaan. Zwerfvuilacties vallen niet onder essentiële verplaatsingen.

Schoonmaak woning

Naast zeep kan reiniging van de woning gebeuren met de klassieke huishoudelijke reinigingsmiddelen en gewone desinfecterende producten. Hoewel er geen specifiek bewijs is voor hun effectiviteit tegen SARS-CoV-2, wordt er aangenomen dat het virus wordt geïnactiveerd door bijna alle ontsmettingsmiddelen, alleen chloorhexidine lijkt weinig werkzaam.

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo'n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels...). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel...) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.