Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

In uitvoering van het decreet van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang werd het Lokaal Overleg Kinderopvang als adviesraad opgericht. Het LOK geeft als gemeentelijke adviesraad minstens advies bij de opmaak, de uitvoering van het meerjarenplan en de eventuele bijsturingen ervan met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Samenstelling

Linda WyckstandtSchepen Sociale Zaken
Nele De LeersnyderAmbtenaar OCMW
Sofie De RoestVoorzitter LOK + vertegenwoordiger school
Ann SprietLandelijke Kinderopvang, Dienst Opvanggezinnen
Ingrid JacobsRegiomanager Landelijke Kinderopvang
Eline VanlerbergheVerantwoordelijke vakantieopvang Stekelbees
Francesca Van LaereGezinsbond
Kaat DecuypereVertegenwoordiger Kind en Gezin
Laurens CharletVertegenwoordiger ouderraad Ruiselede
Frederic Van KerschaverVertegenwoordiger ouderraad Doomkerke
Patrick Vervaeck /
Vicky Genbrugge
Directie Vrije Basisschool ‘ De Kiem’
Patrick VereeckeLeerkracht Vrije Basisschool ‘De Kiem
Ann SteenbekeUitbater Calimero
Mannens MarleenUitbater Bobezeke

Waarvoor kan je bij ons terecht?