Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

In uitvoering van het decreet van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang werd het Lokaal Overleg Kinderopvang als adviesraad opgericht. Het LOK geeft als gemeentelijke adviesraad minstens advies bij de opmaak, de uitvoering van het meerjarenplan en de eventuele bijsturingen ervan met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Samenstelling

Linda WyckstandtSchepen Sociale Zaken
Nele De LeersnyderAmbtenaar OCMW
Jozefien CraeymeerschHuis van het kind
Sofie De RoestVertegenwoordiger school
Ann SprietLandelijke Kinderopvang, Dienst Opvanggezinnen
Sandra DeclerckClustermanager Ferm West-Vlaanderen
Fleur BillietVerantwoordelijke vakantieopvang Ferm
Francesca Van LaereVoorzitter
Kaat DecuypereVertegenwoordiger Kind en Gezin
Miek JanssensVertegenwoordiger ouderraad Ruiselede
Nog niet ingevuldVertegenwoordiger ouderraad Doomkerke
Vicky GenbruggeDirectie Vrije Basisschool ‘ De Kiem’
Hannah LahousseUitbater De Kleine Linde
Ann SteenbekeUitbater Calimero
Laura VynckeUitbater Bobezeke

Waarvoor kan je bij ons terecht?