Lokaal Overleg Kinderopvang

Het LOK is het Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit overleg brengt mensen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken zijn: de onthaalouders, crèches, ouderraden, Gezinsbond, scholen, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden.

Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het LOK organiseert jaarlijks ook een vorming voor ouders en / of kinderopvanginitiatieven.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van het Lokaal Loket Kinderopvang.

Elk lokaal bestuur is verplicht een Lokaal Overleg Kinderopvang op te starten en te organiseren.

Jaarlijks komt het LOK in Ruiselede 2 keer samen.