Laatste wilsbeschikking

U kan tijdens uw leven reeds kiezen of u na het overlijden opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie. Die keuze legt u vast in een 'laatste wilsbeschikking'. Dit document is vastgelegd en wordt vermeld in het bevolkingsregister.

Bij elk overlijden gaat men na of er een registratie bestaat van de laatste wilsbeschikking. Indien dit het geval is, gaat men na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Wijze van teraardebestelling

U kan opteren voor volgende mogelijkheden :

 • traditionele begrafenis van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door het begraven van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de zee
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan een begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Wanneer u kiest voor crematie met bewaring of begraving van de as op een plaats buiten de begraafplaats of de zee, moet u de identiteit opgeven van de persoon die zal instaan voor de uitvoering. U kan altijd een gemaakte keuze wijzigen.

Keuze van uitvaartplechtigheid

 • uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Neutrale filosofische godsdienst

Aanvragen

Hoe?

U vraagt uw laatste wilsbeschikking persoonlijk aan bij de dienst bevolking/burgerlijke stand. Bij uw bezoek worden 2 exemplaren van bovenvermeld document opgemaakt. Eén exemplaar blijft op de dienst bevolking voor vermelding in het rijksregister en één exemplaar krijgt u mee als bewijs.

Wat meebrengen?

 • eventueel het aanvraagformulier in bijlage
 • identiteitskaart

Gerelateerde items