Gemeentelijke steun voor duurzame klimaatprojecten en - initiatieven

Het gemeentebestuur van Ruiselede wil de uitvoering stimuleren van maatregelen die de kwaliteit van het milieu verbeteren, de klimaatopwarming tegen gaan (klimaatmitigatie) en die de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen (klimaatadaptatie). Dit reglement biedt een reglementair kader die de realisatie van een aantal initiatieven mogelijk maakt en voor verschillende maatregelen subsidies voorziet.

Voor wie? 

De subsidies met betrekking tot panden zijn van toepassing op panden voor huisvesting of in gebruik door verenigingen, gelegen in Ruiselede.

De subsidies met betrekking tot percelen zijn enkel van toepassing op percelen gelegen in Ruiselede.

Voor wat? 

Het reglement is van toepassing op onderstaande duurzame milieu- en klimaatprojecten en -initiatieven.