Kids-ID

Wat is het?

De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar die naar het buitenland reizen. Zeker voor reizen met het vliegtuig is de Kids-ID verplicht.

Wat meebrengen?

Recente pasfoto en 7 euro.

Hoe lang duurt het?

Na ongeveer twee weken is de Kids-ID klaar.

Spoedaanvragen

Er kan ook een dringende of zeer dringende aanvraag gedaan worden (drie werkdagen of 1 werkdag)

  • Kostprijs dringende aanvraag: €86
  • Zeer dringende aanvraag: €129,60
  • Verlaagd tarief: €57,60 euro - vanaf het tweede elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van eenzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn.  Dit verlaagd tarief is van toepassing zowel voor de dringende als de zeer dringende aanvragen.
  • Er is nu ook mogelijkheid om (onder zeer strikte voorwaarden) zelf de Kids-ID in Brussel af te halen: €97,70

Hoe lang is het geldig?

De Kids-ID is 3 jaar geldig.

Bijkomende bescherming

Op de kaart staat een telefoonnummer waarnaar kan gebeld worden wanneer uw kind verloren loopt, een ongeluk heeft of in een noodsituatie verkeert. Via het telefoonnummer worden de ouders of andere verwanten of vrienden, die in een bepaalde volgorde opgegeven kunnen worden, gewaarschuwd.

Hoe werkt het?

  • Bel naar de noodcentrale wanneer u een kind in nood aantreft: 078 150 350.
  • Kies de taal en de menu-optie "vertrouwenspersoon van het kind contacteren".
  • Geef het rijksregisternummer in dat op de Kids-ID wordt vermeld.
  • U wordt doorgeschakeld naar het eerste telefoonnummer dat de ouders van het kind instelden.
  • Geen antwoord? Dan schakelt men automatisch door naar het tweede nummer in de telefooncascade. Ouders kunnen tot 7 hulpnummers instellen.
  • Indien niemand bereikbaar is of wanneer de ouders geen telefoonlijst hebben geactiveerd, komt u bij Childfocus terecht.

Het is dan ook van groot belang dat uw kind zijn/haar Kids-ID steeds bij zich heeft of tenminste het noodnummer en het rijksregisternummer ergens heeft vermeld staan. Schrijf het op een petje, een halsketting, een armbandje.  Niemand kan de ouders verwittigen als de kaart "veilig" opgeborgen zit in mama's handtas of papa's portefeuille.

Meer info:

www.halloouders.be

eid.belgium.be