Jef Claerhout

Wachten op de tram

‘Wachten op de tram werd onthuld op 10 mei 1998 tijdens de officiële openstelling van het nieuw aangelegde Polenplein.

Een hoge, ronde sokkel draagt een tafereel met een voorstelling van mensen, wachtend op de tram of levend en werkend in de nabijheid van de tram. Op het plein figureren onder andere een verliefd paar onder een boom, een paard met kar, de landmeter die een nog te realiseren wegeniswerk voorbereidt, de vrederechter op de brug die naar zijn moestuin gaat, de herbergier uit ‘Café De Tramstatie’, …

Ook de leden van het College van Burgemeester en Schepenen kregen hun plaats. De burgemeester draagt de sjerp als ambtskledij, de schepen van landbouw bracht een haan mee en de schepen van cultuur houdt samen met de gemeentesecretaris een schilderij vast. Dit alles onder het waakzaam oog van de schepen van sport.

Daarnaast werd in het beeld een element verwerkt dat herinnert aan de Poolse bevrijder (september 1944): een pompje met daarop een zuil waarop een Poolse soldaat én het divisieteken van de 1e Poolse Pantser-divisie (een 17e-eeuwse ruiterhelm met een gestileerde adelaarsvleugel) prijkt. Er werd dus een monument in het monument voorzien.

In het rurale gedeelte van het beeld werd een brugje geplaatst over de waterloop waarop de vrederechter wordt afgebeeld. Deze motebeek lag hier in de onmiddellijke buurt en vormde een kleine eilandje met een soort omwalling. De vrederechter had er zijn moestuin. Ruiselede had tot rond 1967 een vredegerecht. Het meer stedelijke aspect manifesteert zich vanaf de tramsporen en de kasseiweg.

Het monument werd een ode aan de tram van weleer zonder dat dit voertuig tijdens deze momentopname aanwezig is in het straatbeeld.

U zal merken dat het beeld het in zijn totaliteit niet zo nauw neemt met de tijdrekening gezien het toestanden bevat die zich situeren op verschillende tijdstippen in deze en eind vorige eeuw. Deze situatie herinnert Jef Claerhout aan een schilderij van Bruegel waarop een kruisbeeld wordt geplaatst in de stal van Betlehem.

Jef Claerhout - 'Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën' - Gemeentepark

In 2013 vierde de ‘Congregatie Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën’ in Ruiselede haar 325-jarig bestaan. Naar aanleiding van deze verjaardag, vroeg het Gemeentebestuur aan kunstenaar Jef Claerhout een kunstwerk te creëren als een bewijs van erkentelijkheid voor de eeuwenlange inzet van de Zusters voor de inwoners van ons dorp en de omliggende parochies maar ook voor hulpbehoevenden over de grenzen heen.

Het kunstwerk ‘Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën’ van de hand van Jef Claerhout werd onthuld in het gemeentepark van Ruiselede op 27 juni 2015 en is een abstracte weergave van Onze-Lieve-Vrouw omringd door de 7 smarten.

We zien een vrouw, één van de zusters of Maria zelf, in lang gewaad. In haar handen houdt ze een krokus, een krachtig levengevend symbool dat de zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën reeds lang gebruiken, ook in hun logo. De krokus is een lentebode. Zelfs na de koudste winter, vindt hij weer de kracht om moedig te groeien en te bloeien. Daarom staat hij symbool voor verrijzenis: het leven haalt het, telkens weer.

De Zeven Weeën van Maria zijn:

  • De profetie door Simeon bij het opdragen van Jezus in de Tempel; Gesymboliseerd door het hart achteraan de sokkel.
  • De vlucht naar Egypte; Dit wordt weergegeven door de piramidevorm onderaan de zuil. De piramide als kenmerkende verwijzing naar de Egyptische geschiedenis en één van de vele geometrische figuren die in het kunstwerk te zien zijn. De geometrische figuren weerspiegelen een vrij strak lijnenspel en staan daarmee in contrast met de zachte contouren van de Mariafiguur, de krokus en het hart.
  • Het verlies van het goddelijk Kind in de Tempel; De steenstructuur in de sokkel en de vorm van de sokkel als zuil verwijzen naar de structuur van de tempel
  • De ontmoeting met haar kruisdragende Zoon;
  • Jezus sterft aan het Kruis (Stabat Mater);
  • Maria ontvangt haar gestorven Zoon (Pietà);

Bovenstaande smarten worden weergegeven aan de hand van de kruisen die te vinden zijn aan de voet van de sokkel. Het schuine kruis weerspiegelt het dragen van dit kruis door Christus tijdens de kruisweg, op weg naar de Calvarieberg. Het staande kruis verwijst naar de kruisiging van Christus, de dood van Christus aan het kruis en de aanwezigheid van Maria aan de voet van dit kruis. Het liggende kruis tenslotte heeft betrekking op de kruisafname en het omhelzing van het dode lichaam van Jezus door Maria.

  • Maria bij de graflegging van Jezus; Het graf wordt gesymboliseerd door de ronde cirkel, opnieuw een geometrische figuur in dit werk. De cirkel kan ook gezien worden als het symbool van eenheid, oneindigheid en vrouwelijke kracht. Vandaar ook de cirkel als heilige ruimte en symbool van de verrijzenis en het oneindige of eeuwige leven van Christus.

Meer Jef Claerhout

Jef Claerhout werd geboren in 1937 te Tielt.

Metaalbewerking behoorde tot de familietraditie, zodat het vanzelfsprekend was dat Jef metalen beelden ging maken. Met verschillende las-   en vervormingstechnieken vertelt hij in metaal de fantastische verhalen die zijn grootvader hem als kind vertelde: folkloristische verhalen, waarin humor, mythologie en ironie verwerkt zijn in fabuleuze figuren, dieren, vogels en paarden. Ook maakte hij een aantal meer realistische beelden van mensen of figuren, zoals bv. Briek Schotte en generaal Stanislaw Maczek.

Heel wat van de kunstwerken van Jef Claerhout bevinden zich in het Brugse Ommeland

Gerelateerde items