Inventaris varkens

Varkenshouders kunnen bij de Dienst Onthaal een blanco document ophalen om hun varkens te inventariseren.

Het document is gratis.