Internationaal paspoort

Een internationaal paspoort is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een internationaal paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het ook vingerafdrukken.

Het paspoort is:

  • zeven jaar geldig voor volwassenen
  • vijf jaar geldig voor minderjarigen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een internationaal paspoort dat nog minstens zes maanden (na terugkeerdatum) geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de  normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is en je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Als je pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Procedure

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij de dienst burgerzaken. Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.

Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens vijf dagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaat wel een spoedprocedure: als de gemeente de aanvraag voor 15 uur ontvangt, kan het paspoort de volgende werkdag bij de gemeente worden afgeleverd. Deze spoedprocedure is wel duurder.

Prijs

Minderjarigen 

Geldigheidsduur vijf jaar

  • gewone procedure: € 40
  • spoedprocedure: € 215

Volwassenen

Geldigheidsduur zeven jaar

  • gewone procedure: € 70
  • spoedprocedure: € 245

Wat meebrengen

Voor de aanvraag heb je de volgende documenten nodig:

  • je identiteitskaart
  • één recente kleurenpasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen
  • uw oud paspoort (als u er één heeft) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
  • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.