Inspraak omgevingsplannen

Wat is IBO?

IBO staat voor Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid.

In dit nieuwe portaal is informatie samengebracht over de lopende inspraakperiodes van:

 • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Per inspraakperiode staat duidelijk aangegeven:

 • waar meer informatie te vinden is
 • in welke fase het plan of project zit
 • hoe, waar en wanneer u een reactie kan doorgeven

Het IBO-portaal bevat géén informatie over:

 • openbare onderzoeken in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Er is wel een directe link opgenomen naar de webpagina met de openbare onderzoeken;
 • inspraak over gemeentelijke of provinciale plannen of projecten

Wat heeft de burger aan deze informatie?

Uw inwoners hebben het recht om hun mening te geven over plannen en projecten die invloed hebben op hun omgeving. Door naar dit portaal te verwijzen, maakt u hen daar bewust van. U brengt uw inwoners zo ook op de hoogte hoe ze hun stem kunnen laten horen over Vlaamse, Brusselse, federale en eventueel buitenlandse plannen.

Waar vindt u uw IBO-gegevens?

Contact & openingsuren

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Adres
Markt 1 , 8755 Ruiselede Gemeentehuis
Tel.
051 70 84 15
stedenbouw@ruiselede.be
Website
www.ruiselede.be
Ondernemingsnummer
0207.433.015
Openingsuren
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00

U kan het gemeente- en OCMW-bestuur steeds telefonisch bereiken op:

 • maandag tot en met donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u
 • vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 15u
Voor eerstelijnsinfo kan u terecht bij Sabine Craeymeersch. Om uw dossier in detail te bespreken met de omgevingsambtenaar stedenbouw, maakt u een afspraak.
Alle openingsuren Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Milieudienst

Adres
Markt 1 , 8755 Ruiselede Gemeentehuis
Tel.
051 70 84 14
milieu@ruiselede.be
Website
www.ruiselede.be
Ondernemingsnummer
0207433015
Openingsuren
Vandaag
Nu open
open van 08:30 tot 12:00
op afspraak 13:00 tot 16:00
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
op afspraak 13:00 tot 16:00

Het maken van een afspraak wordt, ook tijdens de openingsuren, nog steeds aangeraden. Zo heeft u de grootste kans op de beste dienstverlening. Maak een afspraak via de betreffende dienst of via www.ruiselede.be/maak-een-afspraak 

U kan het gemeente- en OCMW-bestuur steeds telefonisch bereiken op:

 • maandag tot en met donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u
 • vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 15u

De Dienst Bevolking heeft extra openingstijden op donderdagavond en elke eerste zaterdag van de maand.

Alle openingsuren Milieudienst