Inname openbaar domein

Niemand mag de openbare weg permanent/tijdelijk innemen voor privé-doeleinden zonder de verplichte schriftelijke machtiging van de Burgemeester.
U kan dergelijke tijdelijke vergunning aanvragen voor het plaatsen van containers, vrijhouden van parkeerplaatsen, bouwmaterialen, stellingen,...

Ook wie werken uitvoert die de openbare weg bevuilen, de veiligheid belemmeren of er de doorgang hinderen, dient een vergunning aan te vragen. 

Een aanvraag voor tijdelijke inname kan bij de technische dienst via het aanvraagformulier. De aanvraag moet 1 week voor de aanvang van de werken gebeuren.

Permanente inname van openbaar domein kan u aanvragen bij de dienst stedenbouw. Bijvoorbeeld voor het permanent innemen van ruimte voor het plaatsen van fietsrekken, koopautomaten, zonneschermen,...