Inname openbaar domein

Niemand mag de openbare weg tijdelijk innemen zonder de verplichte schriftelijke machtiging van de Burgemeester.
Dergelijke tijdelijke vergunning dien je aan te vragen voor het plaatsen van een container, stelling,…of vrijhouden van parkeerplaatsen voor verhuis, leveringen, plaatsen van bouwmaterialen,...

Ook wie werken uitvoert die de rijweg belemmeren of er de doorgang hinderen, heeft hiervoor een vergunning nodig. 

Een aanvraag voor tijdelijke inname dient via het digitaal loket te gebeuren, en minstens 7 werkdagen op voorhand. Is er voor de werken een omleiding nodig, dan dien je de aanvraag minstens 14 werkdagen op voorhand in.  

Voor een inname tot en met 5 dagen is geen retributie verschuldigd. Duurt een inname langer dan 5 dagen, dan wordt een belasting van €2,5/dag geheven, en dit te rekenen vanaf dag 1.