In welke mate heeft deze fusie gevolgen voor de individuele inwoner van onze 3 gemeenten?

De BKA toonde alvast aan dat géén fusie voor Ruiselede grote gevolgen kan hebben voor Ruiselede.

We hopen alvast dat elke inwoner niet teveel verandering of hinder ondervindt maar het is sowieso de bedoeling dat de individuele inwoner van zowel Ruiselede, Wingene als Zwevezele de stijging van de bestuurskracht zal vaststellen via een betere dienstverlening,  ruimte voor nieuwe initiatieven,..

We verwijzen hiervoor naar de resultaten van de bestuurskrachtanalyse maar ook de informatiebrochure waarin de voordelen en aandachtspunten opgelijst werden.

 • De personeelsbezetting kan verhogen waardoor er minder problemen zijn om de dienstverlening te garanderen. Bij ziekte kan een collega gemakkelijker inspringen.
 • Er kan meer expertise aangetrokken en opgebouwd worden in de organisatie. Hierdoor kan nog professioneler gewerkt worden en kunnen dossiers en projecten beter aangepakt worden.
 • Een nabije en kwaliteitsvolle dienstverlening kan verder uitgebouwd worden.
 • Er kan verder ingezet worden op digitalisering en het efficiënter maken van de interne organisatie en processen. Zo wordt ook voldaan aan de verwachtingen van de Vlaamse overheid.
 • Er kan beter ingespeeld worden op uitdagingen, opportuniteiten en crisissen die op de gemeente Ruiselede afkomen. Er zal minder afhankelijkheid zijn van externe dienstverleners.
 • Bij de fusie krijgt de nieuwe gemeente niet alleen een ‘fusiebonus’ van 4.000.000 euro. Met de fusie is het ook mogelijk dat er schaalvoordelen op (middel) lange termijn kunnen ontstaan. Zo hoeft bv. niet elke gemeente een hoogtewerker in te huren, uitleenmateriaal voor verenigingen aan te kopen, …

Er zijn ook enkele aandachtspunten:

 • Een samenvoeging van twee gemeenten kost tijd en geld en vraagt extra inspanningen. Hiervoor kan de fusiebonus van 4.000.000 euro gebruikt worden, onder andere om extra personeel aan te werven. Dit personeel is ook een versterking van de gemeente in de toekomst.
 • Een grotere schaal (en fusiebonus) zou mogelijk zijn en op langere termijn misschien ook noodzakelijk. Er wordt echter nu bewust gekozen voor een nieuwe gemeente die niet te groot is. Zo kan de identiteit bewaakt en bewaard blijven.
 • Het zal belangrijk zijn de juiste keuzes te maken, doordacht te investeren in nieuwe voorzieningen en de dienstverlening op maat van de lokale situatie en de inwoners van beide gemeenten aan te bieden. Zomaar alles dubbel voorzien is niet efficiënt.
 • Met een fusie kan de afstand tussen burger en politiek vergroten. Om dit te vermijden kan ingezet worden op nieuwe of bijkomende participatievormen.
 • De kernen liggen ver uit elkaar en de nieuwe gemeenten hebben beiden een landelijk karakter. Dat biedt zowel uitdagingen op vlak van dienstverlening, mobiliteit als op vlak van onderhoud van het publieke domein. Doordat er momenteel minder pendelbewegingen zijn tussen beide besturen kennen Wingene en Ruiselede elkaar dus nog niet goed. Dit kan ook een verrijking zijn voor de toekomst.
 • Zowel Wingene als Ruiselede moeten een inhaalbeweging maken op vlak van rioleringen. Of dit in eigen beheer moet gebeuren of uitbesteed zal onderzocht moeten worden. Zeker is dat hier in de toekomstige fusiegemeente investeringen voor nodig zijn.
 • Het nieuwe bestuur zal (net zoals andere gemeenten) ook in de toekomst omzichtig moeten omgaan met de financiële middelen om de meerwaarde van de fusie te realiseren. Mogelijke financiële efficiëntiewinsten door schaalvergroting (na de fusie) zullen pas merkbaar zijn op (middel) lange termijn.