Illegalen

Behoeftige personen die geen legaal verblijf hebben in ons land kunnen recht hebben op dringende medische hulp. U dient hiervoor een medisch kaart aan te vragen bij de sociale dienst, waarna een sociaal – financieel onderzoek volgt. De medische kaart is maximaal 3 maanden geldig. 
De oplegkosten kunnen geheel, gedeeltelijk of niet ten laste worden genomen, afhankelijk van de individuele situatie van de aanvrager. Het is het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst die hierover een beslissing neemt. 

Voorwaarden

 1. Onwettig verblijf:
  • Geen inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
 2. Behoeftig zijn:
  • Niet in staat zijn een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
  • Er moet aangetoond worden dat er in het land van herkomst geen tussenkomst mogelijk is.
     
 3. Attest dringende medische hulp:
  • Bij elk bezoek aan de dokter, het ziekenhuis, de apotheek,… moet er aan het OCMW een attest kunnen voorgelegd worden dat de hulp dringend is.