Elektronische identiteitskaart (eID)

Voorwaarden

Vanaf 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een oproep voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een e-Id op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Wat kost het?

 • Gewone aanvraag: €20 
 • Spoedaanvraag : €115 (€120 vanaf 1/1/2024)
 • Spoedprocedure met levering te Brussel : €150 (€155 vanaf 1/1/2024)

SPOEDPROCEDURE MET LEVERING IN BRUSSEL 

Levering 4,5 uur na de aanvraag indien de aanvraag voor 15u wordt gedaan; afhalen tijdens de openingsuren van het loket in Brussel (ook op zaterdagochtend). Indien de kaart na 15u wordt aangevraagd, vindt de levering de volgende werkdag plaats (of zaterdag vanaf 8u30. 10u30 indien het om een maandag of de dag volgend op een feestdag gaat)

SPOEDPROCEDURE MET LEVERING IN DE GEMEENTE

De identiteitskaart wordt geleverd voor 14 uur op de eerste werkdag na de aanvraag, op voorwaarde dat de aanvraag voor 15 uur gebeurde.

Wat meebrengen

1 pasfoto = de pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization. Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Wat te doen met de Puk- en Pincode

 • Deze worden best bewaard. 
 • De Pincode kan je veranderen in een persoonlijke code.
 • De Pukcode heb je nodig bij het deblokkeren van je kaart of bij het opnieuw veranderen van de Pincode.

Geldigheid

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar.

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar : 6 jaar geldig
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar : 30 jaar geldig

Sedert november 2020 worden er enkel nog elektronische identiteitskaarten gemaakt met vingerafdruk. De nieuwe identiteitskaart heeft een andere lay-out dan de oude. Op die manier voldoet de nieuwe EID aan de strenge internationale regels die als doel hebben de identiteitsontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en universeler reisdocument.

Enkele belangrijke wijzigingen :

De nieuwe EID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart (geen centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen. De foto staat aan de linkerkant ipv rechts. Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op de achterkant van de kaart. De contactchip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet gestopt worden. Als nationaliteit wordt niet langer "Belg" maar "BEL" vermeld, conform de ICAO-regels. De kaart heeft een andere tint van kleuren.

De huidige EID-kaarten die in omloop zijn zullen worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of eerder bij aangifte van diefstal , verlies of beschadiging van de kaart of andere reden zoals niet gelijkende foto, verandering van naam,...

Je hoeft dus geen nieuwe EID aan te vragen zolang je oude kaart nog geldig is. Je zal op het einde van de geldigheidsperiode van je kaart een oproepingsbrief in de bus ontvangen om je oude kaart te vervangen.

Voorbeelden van eventuele toepassingen

 • als bibliotheekkaart
 • als "handtekening" voor je aankopen via het web
 • als toegangssleutel tot het netwerk van je bedrijf
 • als toegangssleutel tot veilige chatruimtes
 • als identiteitsbewijs bij reservatie van je hotel

Links

eid.belgium.be

ACTIVATIE HANDTEKENINGENCERTIFICAAT E-ID

Sinds 26 oktober 2022 is de inlog-app Itsme ook toegankelijk voor 16-en 17 jarigen, op voorwaarde dat zij over een bankkaart van een grootbank beschikken. Wie buiten deze categorie valt, zal de itsme-app pas kunnen gebruiken vanaf 18 jaar én op voorwaarde dat ze over een elektronische identiteitskaart beschikken. In dat laatste geval kan er echter nog een probleem rijzen: de elektronische identiteitskaart beschikt niet altijd over het nodige certificaat om deze app te activeren.

Hoe dit komt? 
Elektronische identiteitskaarten van minderjarigen hebben maar 1 actieve chip: deze om zich te identificeren. Het certificaat om een handtekening te zetten, staat zolang ze minderjarig zijn op non-actief. Dit omdat minderjarigen onbekwaam geacht worden om rechtshandelingen te stellen en dus niet rechtsgeldig kunnen tekenen.

In principe krijgen minderjarigen een identiteitskaart op 12 jaar met een geldigheid van 6 jaar en stelt zich geen probleem. Wanneer zij 18 jaar worden, zullen ze immers door de gemeente opgeroepen worden om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen en wordt dan bij aanmaak ervan meteen ook het handtekeningcertificaat geactiveerd.

Maar in sommige gevallen zal een minderjarige pas na 12 jaar een nieuwe eID moeten aanvragen, bijvoorbeeld wanneer deze zijn kaart verliest of ze gestolen wordt, of omdat de Kids-id nog geldig is nadat het kind 12 jaar is geworden en dit dan niet noodzakelijk moet vervangen worden door een eID.

Als de minderjarige later dan de 12-jarige leeftijd een nieuwe kaart aanvraagt of zijn Kids-id vervangt met een eID, zal de nieuwe kaart opnieuw een geldigheidsduur van 6 jaar krijgen. Resultaat: de identiteitskaart is geldig tot na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, waardoor de gemeente de jongere op 18 jaar niet zal oproepen om de kaart te vernieuwen en het handtekeningcertificaat dan ook niet geactiveerd wordt.

Het is in dat geval dus aan de 18-jarige zelf om bij meerderjarigheid met de elektronische identiteitskaart én pin/pukcode naar de gemeente te gaan en het handtekeningcertificaat te laten activeren. Dat gebeurt in werkelijkheid niet altijd, aangezien burgers vaak niet op de hoogte zijn van deze werkwijze.