Huwelijksjubileum

Ruiseleedse huwelijksjubilarissen (echtparen die 50, 60, 65, 70 jaar gehuwd zijn) worden door het gemeentebestuur in de watten gelegd. De leden van het College van Burgemeester en Schepenen ontvangen u graag op het gemeentehuis of komen langs bij u thuis. Zij zullen u het geschenk van de Koning overhandigen alsook een geschenkbon naar keuze geschonken door het gemeentebestuur. Een foto van het jubilariskoppel verschijnt in het gemeentelijke infoblad.

U wordt vooraf door het gemeentebestuur gecontacteerd.

Indien u niet wenst gevierd te worden door het gemeentebestuur, kan u dit meedelen aan de bevoegde Schepen, uw keuze hierin wordt steeds gerespecteerd.