Huisvuilzakken

Vuilzakken zijn vaak een grote hap uit uw budget, daarom besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Ruiselede op 30/04/2018 om een bijkomende materiële tegemoetkoming toe te kennen in de vorm van huisvuilzakken en PMD vuilzakken aan behoeftige Ruiseledenaren.

Wat:

  • Huishoudens met maximum 2 personen: 3 rollen kleine huisvuilzakken en 1 rol PMD vuilzakken per jaar.
  • Huishoudens met meer dan 2 personen: 3 rollen grote huisvuilzakken en 1 rol PMD vuilzakken per jaar.

Hoe vaak:

  • Per trimester (dus om de 3 maanden) 1 rol vuilzakken (pmd of gele vuilzakken) per adres.
  • U moet hier persoonlijk en op eigen initiatief omkomen bij één van de maatschappelijk werkers.

Voor wie:

Ruiseledenaren

  • met leefloon
  • in collectieve schuldenregeling, waarvan de schuldbemiddelaar deze steun noodzakelijk acht;
  • met een goedgekeurde aanvraag om maatschappelijke dienstverlening (voedselhulp, budgetbeheer, schuldbemiddeling,…) waarvan de maatschappelijk werker oordeelt dat deze tussenkomst noodzakelijk is.