Hoe verloopt de vaccinatie?

Wanneer krijg ik mijn vaccin? 

 • Fase 1: bewoners en personeel van woonzorgcentra, het zorgpersoneel in de ziekenhuizen, personeel uit de eerstelijnszorg ,personeel uit collectieve zorgvoorzieningen en ander ziekenhuispersoneel. 
 • Fase 2: 65-plussers, personen met onderliggende gezondheidsproblemen, essentiële beroepen.
 • Fase 3: brede bevolking.

Belangrijk: De timing is altijd onder voorbehoud van wijzigingen. 

Uitnodiging

Bron: VRT nws

Wie ouder is dan 18 jaar krijgt, als het zo ver is, een persoonlijke uitnodiging om zich te laten vaccineren via sms, brief of mail. Daarbij krijg je de optie om te bevestigen, te weigeren, of de afspraak te verplaatsen. Op die uitnodiging staat ook waar je inenting zal plaatsvinden.

Concreet zal je twee weken voordat je verwacht wordt in een vaccinatiecentrum een brief in de bus krijgen.

Hoe ziet de brief er uit?

 • De brief bestaat uit drie bladzijden:
 • De eerste pagina is een e-ticket met daarop een streepjes- en QR-code én een link naar een website waar je je kan registreren: www.laatjevaccineren.be. Deze pagina moet je meenemen naar het vaccinatiecentrum. Goed bijhouden dus.
 • Op de ommezijde zal je het precieze tijdstip kunnen lezen waarop je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt. Het gaat om twee data: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, een aantal weken later, afhankelijk van het gebruikte vaccin.
 • Op het laatste kantje staat praktische informatie over de vaccinatie zelf.

Wat moet je met de uitnodiging doen?

In de brief, mail en sms wordt gevraagd om je te registreren voor een bepaalde datum. Dat betekent dat je online of telefonisch laat weten of je al dan niet op die twee voorgestelde data op de afspraak kan zijn in het vaccinatiecentrum. 

Registreren zal je online kunnen door te surfen naar www.laatjevaccineren.be en daar je persoonlijke code in te vullen. Om te voorkomen dat je die code van 33 tekens moet overtypen, kan je op de brief ook een QR-code scannen, waardoor je automatisch op een webpagina komt, waar je code al is ingevuld.

Wie een e-mail of sms krijgt (maar dat zal alleen gebeuren als je ziekenfonds die gegevens heeft) zal ook een link krijgen. Als je daarop klikt, zal je op een webpagina komen waar je persoonlijke code ook al is ingevuld.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ook aan de burgers gedacht die niet online zijn: op de papieren uitnodiging zal ook een telefoonnummer staan waar je naar kan bellen om je te registreren. Wie naar dat nummer belt komt bij een callcenter terecht dat verbonden is aan je lokale vaccinatiecentrum. Daar zullen ze je verder kunnen helpen op basis van je naam en rijksregisternummer.

Wat als je niet op de afspraak kan zijn?

In de uitnodiging zullen twee tijdstippen staan waarop je verwacht wordt in je vaccinatiecentrum: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, twee weken later.

Ben je verhinderd op de voorgestelde tijdstippen? Maak een nieuwe afspraak via de registratielink op de brief. Wie geen internet heeft, zal dit ook telefonisch kunnen, via het nummer van het lokale callcenter dat vermeld staat in de uitnodiging.

Goed om te weten: deze week heeft de ministerraad beslist dat iedere werknemer betaald verlof moet krijgen om zich te laten vaccineren. Dat moet het gemakkelijker maken om je vrij te maken voor je vaccinatie.

Wat als je je niet wil laten vaccineren?

Iedereen die nog niet ingeënt is, zal dus de komende maanden uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt ook dat iedereen op deze uitnodiging zal ingaan. Om groepsimmuniteit te krijgen moet immers zo’n 70 procent van de bevolking gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Maar het is dus niet verplicht om je te laten vaccineren: iedereen krijgt de vrije keuze.

Laten weten dat je geen vaccin wil, kan ook via de link uit de uitnodiging of via het telefoonnummer dat in de uitnodiging staat.

Meer info: Je uitnodiging voor coronavaccinatie - Laat je vaccineren

In het Vaccinatiecentrum Europahal Tielt?

Bereid je goed voor en vergeet niet:

 • breng je identiteitskaart en oproepingsbrief met e-ticket mee
 • draag een mondmasker
 • maak vooraf een lijstje met de medicatie die je inneemt
 • neem alvast de lijst met medische vragen door die je hieronder als bijlage kan terugvinden
 • zorg ervoor dat je je schouder gemakkelijk kan ontbloten.
 • kom stipt (niet te vroeg, niet te laat), bij voorkeur alleen, maar zeker niet als je ziek bent (dan maak je een nieuwe afspraak)
 • volg de instructies goed op om van het onthaal, via de wachtruimte naar de vaccinatieruimte te gaan en te eindigen in de observatieruimte (zie infoblad)

Bij aankomst zijn volgende stappen voorzien:

Onthaal

 • je ontsmet je handen en een steward meet je voorhoofdstemperatuur
 • daarna meld je je met je identiteitskaart aan bij het onthaal waar een administratieve medewerker je gegevens controleert en registreert
 • je krijgt er ook het nummer en de kleur mee van de vaccinatielijn waar je wordt verwacht

Wachtruimte

 • via het onthaal kom je in de wachtruimte terecht, waar de te volgen route in kleur is aangegeven
 • er zijn vier vaccinatielijnen: groen, rood, blauw en geel
 • vόόr elke vaccinatieruimte geeft een gekleurde rechthoek duidelijk de wachtzone aan
 • er zijn stoelen geplaatst met inachtname van de afstandsregels; voor rolstoelgebruikers is telkens een plaatsje helemaal vooraan voorzien

Vaccinatieruimte

 • wanneer je aan de beurt bent, krijg je bij het medisch onthaal uitleg rond het vaccin en word je medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand kort besproken
 • daarna schuif je door naar het compartiment waar een verpleegkundige je een prik geeft in de bovenarm
 • na de inenting verlaat je de vaccinatieruimte langs achter en volg je de pijlen richting uitgang

Observatiezone

 • net voor de uitgang is een observatiezone voorzien; je neemt er plaats en wacht er een kwartier, onder toezicht van een arts