Waar en hoe kan je stemmen en wat gebeurt er met je stem?

Je kan op zondag 27 november 2022 tussen 8u en 13u naar het stembureau komen dat vermeld wordt op je oproepingsbrief. Elke inwoner van Ruiselede die op 27 november 2022 16 jaar en ouder is, krijgt zo’n oproepingskaart in de brievenbus. Opgelet: het stembureau dat weergegeven wordt voor de volksraadpleging is niet noodzakelijk hetzelfde als dat waar je tijdens vorige verkiezingsdagen ging stemmen. Sowieso zal in elke parochie een stembureau geopend zijn.

Stembureaus

 • Stembureau 1 - Zaal voor Sport en Spel - Tieltstraat 46a, 8755 Ruiselede
 • Stembureau 2 - Polyvalente zaal van de jeugdlokalen - Tieltstraat 46a, 8755 Ruiselede
 • Stembureau 3 - Sporthal Basisschool De Linde, Brandstraat 24, 8755 Ruiselede
 • Stembureau 4 - Zaal Kruispunt - Kruiskerkestraat 8a, 8755 Ruiselede

Geldig stemmen

 • Geldig stemmen kan enkel in het stembureau dat op je oproepingsbrief vermeld staat.
 • De stemming is niet verplicht. Als je wil stemmen, neem dan je oproepingskaart en je identiteits- of verblijfkaart op 27 november 2022 mee naar het stembureau.
  • Neem contact op met de Dienst Bevolking (bevolking@ruiselede.be, 051 70 84 06 of Gemeentehuis, Markt 1) als je:
   • midden november nog geen oproepingskaart hebt ontvangen. Potentiële deelnemers die hun oproepingsbrief nog niet hebben ontvangen, kunnen deze afhalen op het gemeentehuis tot op de dag van de volksraadpleging tot 12u 's middags.
   • een volmacht wil geven; je kan een volmacht geven omwille van:
    • ziekte (met bewijs van dokter)
    • beroepsredenen (bewijs van de werkgever)
    • geloofsovertuiging (bewijs van religieuze overheid)
    • studenten (op basis van attest van de school)
    • vakantie in het buitenland (via aparte procedure)
  • Volmachtformulieren kan je hieronder downloaden of afhalen bij de Dienst Bevolking in het gemeentehuis. Dat kan tijdens de gewone diensturen en op de dag van de volksraadpleging zelf van 8u tot 12u. 
   • Max. 1 volmacht per persoon
   • Opgelet: je moet wel zélf tekenen. Daarnaast moet je de nodige bewijsstukken bijvoegen en je formulier afgeven aan de volmachtdrager. Die moet eveneens tekenen. Je geeft ook je oproepingsbrief mee met de volmachtgever die enkel in jouw plaats mag stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat.
 • Stemmen doe je via potlood en papier. Je antwoordt op de vraag: “Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025? “
 • Op deze vraag kun je met ‘Ja’ of ‘Nee’ antwoorden.

Wat gebeurt er met jouw stem?

De stemmen worden pas geteld als 20% van de inwoners een stem heeft uitgebracht. Dat aantal inwoners wordt bepaald op de dag dat de kiezerslijsten worden vastgesteld (30 dagen  voor het doorgaan van de volksraadpleging, dus op 28 oktober 2022). Is dat niet het geval, dan worden de stemmen niet geteld. 

De volksraadpleging is niet bindend. Het gemeentebestuur is dus niet verplicht om de uitslag te volgen.