Het Lokaal Energie en Klimaatpact

Samen voor het klimaat

De gemeente Ruiselede ondertekende het Lokaal Energie en Klimaatpact en engageerde zich hiermee om tegen 2030 volgende doelstellingen na te streven.

WERF 1 - laten we een boom opzetten

 • Eén boom extra per Vlaming
 • Per Vlaming halve meter extra haag of geveltuinbeplanting
 • Eén extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners

WERF 2 - verrijk je wijk

 • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden 
 • Eén coöperatief/ participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW

WERF 3 - water, het nieuwe goud

 • 1m² ontharding per inwoner
 • Per inwoner 1m³ extra opvang of infiltratiecapaciteit voor regenwater

WERF 4 - elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar

 • Eén 'toegangspunt' voor een (koolstofvrij) deelsysteem per 1.000 inwoners
 • Per 100 inwoners één laadpunt
 • 1m extra nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad per inwoner

Vlaanderen beloont de deelnemende gemeenten met subsidies voor het realiseren van deze klimaat- doelstellingen, maar we rekenen ook op input van onze inwoners om samen stappen te zetten richting een klimaat-robuuste omgeving voor de toekomst. 

Is er in jouw buurt ruimte voor een extra boom, haag op het openbaar domein of wens je een geveltuin? Is er in jouw buurt nood aan een publiek laadpunt? Heb je een voorstel voor een project dat past binnen één van deze vier bovenstaande werven? 

Laat het ons weten via milieu@ruiselede.be of via de meldingskaart www.ruiselede.be

Samen voor een groene gemeente 

Kom jij in aanmerking voor een landschapsplan? 

Woon je landelijk en heb je een weide, akker, braakliggend stuk of een grote landschapstuin? En heb je daarnaast interesse om streekeigen bomen, knotbomen, hagen, heggen of een houtkant aan te planten? Of meer heb je interesse in een bloemenweide of het graven van een poel? Dan is de kans groot dat je hiervoor kan rekenen op de ondersteuning van Stadlandschap en de provincie. Dit in de vorm van informatie en advies, een ontwerp van je plannen, het aanleveren van plantgoed tot soms zelf de volledige realisatie van je plan.

Hoe gaat het in z’n werk?

Een landschapsconsulent stelt in overleg met de eigenaar een gratis plan op. Afhankelijk van de situatie: ligging, landbouwer of particulier wordt de uitvoering van het landschapsplan gesubsidieerd of zelf kosteloos aangeboden! Er wordt ook gedacht aan de nazorg, zoals: knotploeg, beheersovereenkomsten, gemeentelijke subsidies ...  

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor een landschapsplan?  

De landschapsconsulenten van het West-Vlaamse hart zoeken het graag voor je uit!   
Pieter Blontrock en Wouter Goffin, Landschapsconsulenten van het West-Vlaamse hart 
051/27 55 50 -  westvlaamsehart@west-vlaanderen.be 

Samen minder afval produceren 

Het Vlaamse Energie- en Klimaatplan duidt de afvalsector aan als een van de sectoren die een daling van broeikasgasemissies moet realiseren. Daarom moeten de restafvalcijfers verder dalen. Voor Ruiselede werd de doelstelling huishoudelijk restafval gelegd op 83 kg per inwoner tegen 2030.

Hoe kan je je steentje hiertoe bijdrage? 

Nog niet gestart met thuiscomposteren? Zeker doen! 

Een groot deel van je huishoudelijk afval, met name groente-, fruit- en tuinafval, kan je thuis zelf verwerken tot compost. Hierdoor halveer je niet alleen de inhoud van je vuilniszak maar bekom je ook een bodemverbeteraar voor je tuin. 

Thuiscomposteren kan op verschillende manieren:

 • Compostvat: compacte oplossing voor mensen die beschikken over een kleine tuin (ca 250 m²).   
  • hoogte: 93 cm - diameter: 80 cm - inhoud: 280 liter 
 • Compostbak: geschikt voor tuinen met een behoorlijke oppervlakte aan gazon, struiken en eventueel een moestuin. Gebruik de verstevigingslat correct zo voorkom je schade.  
  • lengte: 100 cm - breedte: 100 cm - hoogte: 120 cm - inhoud: 1300 liter 

Voor meergezinswoningen kan overwogen worden om één of meerdere gemeenschappelijke compostvaten te plaatsen?