Herstelplan corona

Het coronavirus waart sinds begin 2020 rond en zorgde intussen wereldwijd voor meer dan 5 miljoen besmettingen en meer dan 300.000 sterfgevallen. In België vonden intussen meer dan 50.000 besmettingen plaats waaronder meer dan 9.000 doden. Ook Ruiselede werd helaas niet gespaard van het corona-virus. Onze gedachten en steun gaan hoe dan ook naar elke inwoner die op gelijk welke manier getroffen wordt door deze tragedie. 

Het is hartverwarmend hoe er de voorbije maanden spontane initiatieven door onze inwoners werden opgestart om elkaar te helpen, te steunen of te ontroeren: de inwoners van Ruiselede maken onze gemeente nog mooier. Ook als lokaal bestuur stonden we de voorbije maanden niet stil om ons steentje bij te dragen en dat willen we blijven doen.

Hoewel het vaststaat dat er vooral bovenlokale initiatieven nodig zijn (denk maar aan de ontwikkeling van een vaccin of het nemen van federale veiligheidsmaatregelen), beseffen we heel goed dat we als lokaal bestuur heel dicht bij de mensen staan. We nemen daarom dan ook onze verantwoordelijkheid en willen verder steun en impulsen bieden aan elke inwoner die met corona geconfronteerd wordt. Het gemeente-en OCMW-bestuur engageert zich om een leidende rol te nemen om de lokale impact zo minimaal mogelijk te houden en het aangenaam leven in Ruiselede voor elke inwoner in stand te houden.

Hoewel er vorig jaar hard is gewerkt aan het MJP 2020-2025 en de omgevingsanalyse naar behoren werd uitgevoerd, werden we als lokaal bestuur in 2020 al meteen geconfronteerd met de onvoorspelbaarheid van het COVID-19 virus. Daarom passen we bij de aanpassing van het meerjarenplan de voorziene kredieten aan en wordt een apart corona-relanceplan opgemaakt.

De lokale steunmaatregelen en initiatieven worden in 4 globale pijlers omschreven:

  • We werden SOCIALER.
  • We blijven LOKALER.
  • We worden opnieuw ACTIEVER.
  • Het bestuur komt opnieuw DICHTER.

Elke pijler wordt vertaald in concrete acties. Sommige zijn al uitgevoerd, andere zijn in uitvoering en andere staan nog op de planning en worden voorbereid.

Lees hieronder het volledige herstelplan na.

Dit herstelplan werd gedragen door beide politieke fracties en door de gemeenteraad en de OCMW-raad unaniem goedgekeurd op dinsdag 30 juni.