Handtekening wettigen (legaliseren)

Bij het legaliseren van een handtekening bevestigt een overheid schriftelijk de echtheid van die handtekening. De burgemeester of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Bijkomende voorzorgsmaatregelen:

  • de persoon van wie de handtekening gewettigd dient te worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente
  • de handtekening moet in zijn aanwezigheid geplaatst worden
  • het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken
  • de formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

De burgemeester kan weigeren deze formaliteit te vervullen, wanneer niet wordt voldaan aan één van deze maatregelen.

Aanvraag

Als u uw handtekening wilt laten legaliseren moet u zich persoonlijk aanbieden (met uw identiteitskaart) en de handtekening plaatsen in het bijzijn van de burgemeester of zijn gemachtigde (Dienst Bevolking of Dienst Financiën).