Steunmaatregelen voor handelaars en bedrijven

Maatregelen handelaars

De ministerraad nam al op 6 maart 2020 tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, deze zijn:

  • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
  • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  • Betalingsplan btw
  • Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  • Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
  • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
  • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig kunnen ze aangepast/versterkt worden.

Mogen handelaars die in weekend moeten sluiten  en wekelijkse rustdag hebben op een weekdag deze wekelijkse rustdag tijdelijk verschuiven naar weekenddag? INFORMEEL: dit zal wellicht algemene gunstmaatregel worden maar moet nog formeel bevestigd worden.

Vergoeding voor zaken die moeten sluiten en voor ondernemers met zwaar omzetverlies

Meer info via de website van Vlaio.

De aanvraag voor de corona hinderpremie kan online ingediend worden tot en met 19 mei 2020.

Bijkomend werd op 1 april aangekondigd dat er een compensatiepremie voorzien zal worden voor ondernemers met een zwaar omzetverlies. De eenmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro (1.500 euro voor zelfstandigen in bijberoep met beperkt inkomen). Het is nog niet mogelijk om aanvragen in te dienen. Dit zal binnenkort kunnen via een online toepassing van VLAIO.

Campagne lokale handelaars

Het gemeentebestuur en UNIZO sloegen de handen in elkaar met een 2-ledige campagne om onze lokale ondernemers te steunen en onze inwoners aan te sporen om vol te houden! Voor deze campagne werden meer dan 600 postkaartjes bedeeld bij de lokale zelfstandigen en werden spandoeken in het straatbeeld geplaatst. Deze werden beide ontworpen door onze Ruiseleedse ondernemers. We hopen dat de lokale economie zich met de steun van onze inwoners snel herstelt na de corona-crisis.

Interactieve kaart handelaars

In Ruiselede is een toepassing beschikbaar als visueel alternatief voor een klassieke lijst. Handelaars kunnen zich registreren en hun gegevens invullen. Deze worden verwerkt in het geoloket.

Ambacht in de kijker!

Meer dan ooit hebben de lokale ambachtslieden onze steun nodig om zich te wapenen tegen de gevolgen van deze lockdown. Ambacht in de kijker, de nationale wedstrijd die reeds 15 jaar de sector in de verf zet, spoort klanten aan om solidair te zijn met de lokale ambachtslieden door niet te talmen, maar nu waardebonnen bij hen aan te kopen en deze later te verzilveren. Hiervoor werd een online steunplatform ontwikkeld waardoor klanten tegoedbonnen kunnen kopen bij alle deelnemende ambachtsmannen en -vrouwen. Meer info via www.ambachtindekijker.com.