Steunmaatregelen voor handelaars en bedrijven

Maatregelen handelaars

Het nemen van dergelijke, vergaande beslissingen heeft onvermijdelijk gevolgen voor de economie. Daarom heeft de ministerraad al op 6 maart 2020 tien maatregelen genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, deze zijn:

  • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
  • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  • Betalingsplan btw
  • Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  • Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
  • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
  • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig kunnen ze aangepast/versterkt worden.

Mogen handelaars die in weekend moeten sluiten  en wekelijkse rustdag hebben op een weekdag deze wekelijkse rustdag tijdelijk verschuiven naar weekenddag? INFORMEEL: dit zal wellicht algemene gunstmaatregel worden maar moet nog formeel bevestigd worden.

Vergoeding voor zaken die moeten sluiten

Meer info via de website van Vlaio.

Gerelateerde items