Goedkeuring reglement speelpleinwerking 2020

Datum bekendmaking maandag 20 januari 2020
Datum besluit donderdag 16 januari 2020
Datum zitting donderdag 16 januari 2020