Gemeentelijke Ouderenadviesraad

De Gemeentelijke Ouderenadviesraad (GOAR) werd opgericht in 2013 en heeft als doel het gemeentebestuur en het OCMW te adviseren over alle plaatselijke aangelegenheden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De Gemeentelijke Ouderenadviesraad verleent advies op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur of het OCMW. De Gemeentelijke Ouderenadviesraad is een adviesorgaan en heeft geen beslissingsrecht.