Gewijzigde verkeerssituatie in de Pensionaatstraat en Bruggestraat n.a.v. werken Pensionaatstraat vanaf 5 juni tot en met 30 september

Van 5 juni tot 30 september wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Pensionaatstraat (gedeelte voor inrit parking basisschool De Kiem tot kruispunt Kruiswegestraat). Daarna krijgt ook dit gedeelte een asfaltlaag.
N.a.v. deze werken worden een aantal maatregelen ingevoerd naar de toegankelijkheid van de basisschool en het WZC, en spreiding van de verkeersstroom.

Algemene omleiding

De omleiding voor doorgaand verkeer zal via de Oude Tieltstraat en Kruiswegestraat verlopen.

Pensionaatstraat

Gedurende de volledige duur van de werken, wordt de Pensionaatstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In het gedeelte tussen de Bruggestraat en plaats van de werken, wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten, en dit in beide richtingen. In de Pensionaatstraat zal er een algemeen parkeerverbod ingericht worden!

Om drukte en onveilige situaties te vermijden, worden ouders ten stelligste afgeraden om met de auto de Pensionaatstraat in te rijden om hun kind af te zetten. In de Bruggestraat worden t.h.v. de Pensionaatstraat en de Eyerstraat parkeerplaatsen met kort parkeren voorzien. Van daaruit kan de school veilig te voet bereikt worden.

Alternatieve toegang school

Een alternatieve toegang wordt voorzien via Hostens molen in de Kruiswegestraat. Ook zal er ’s morgens een extra begeleide schoolrij vanuit de Majesticparking vertrekken.

Bruggestraat (gedeelte tussen Markt en Pensionaatstraat)

De Bruggestraat zal van zondagavond 4/6, vanaf 21u tot en met vrijdag 30/6 ingericht worden als tweerichtingsverkeer om zo het verkeer te kunnen spreiden. Om dit mogelijk te maken zal er op de parkeervakken van huisnummer 20 tot en met huisnummer 34 parkeerverbod gelden. T.h.v. Bruggestraat 42 en het kruispunt met de Eyerstraat worden een aantal kortparkeervakken en een kiss & ride voorzien, dit i.f.v. de school en de handelaars. Deze beperking is enkel tijdens weekdagen en gedurende bepaalde uren van kracht. Let dus goed op de onderborden.

Het tweerichtingsverkeer in de Bruggestraat geldt voorlopig enkel in juni. Na evaluatie wordt beslist om dit gedurende de volledige periode van de werken (dus tot eind september) in te voeren of terug over te gaan naar éénrichtingsverkeer.

Contactpersonen

Werken:

Aannemer: Aannemer: TM Ivan Vuylsteke – Seru, jelmer@ivan-vuylsteke.be, 056 66 67 18
Gemeentebestuur: kurt.sabbe@ruiselede.be, 0478 58 61 66

Mobiliteit:

Gemeentebestuur: mobiliteit@ruiselede.be, 051 70 84 22

Overzicht maatregelen

https://www.geopunt.be/shared/7f183183-1068-4d2b-8b01-6d8207bcef73

Gepubliceerd opwoensdag 24 mei 2023 om 12:03