Gewestplan

Ruiselede behoort tot  het Gewestplan Roeselare-Tielt goedgekeurd bij KB van 17/12/1979.

Gewestplannen geven onder meer aan waar woongebieden, agrarische gebieden, industriegebieden, groengebieden enz... liggen 

Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen.

Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

Je kan de gewestplannen raadplegen op Geopunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen).