Attest van woonst

Wat?

Dit attest bewijst dat een inwoner op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer. Het bewijs van woonst is soms vereist bij sollicitatie, voor de rechtbank of bij het oprichten van een onderneming.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Zelf aanvragen

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte meteen raadplegen, downloaden en afdrukken op de attestenpagina van 'Mijn Burgerprofiel'.

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).